Брой 4 / 2011 г.

Валутен съюз, икономическа координация и демократична легитимност Социалните корени на кризата Изтегли като *.pdfc Вижте повече »

Брой 3 / 2011 г.

Демографско развитие и коефициент на зависимост – пазарът на труда като ключов елемент Конгресът на ЕКП в Атина – търсене на стратегия за защита на европейския социален модел Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1-2 / 2011 г.

Кризата и социалната държава Индустриалните отношения поставени на изпитание от антикризисните мерки Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 3/ 2009 г.

Италия – Реформа на системата за колективно договаряне без синдикално единство Европа – Изгледи за нови директиви за отпуск по майчинство, родителски отпуск Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 4/ 2009 г.

Лисабонската стратегия – Провал или решение за в бъдеще? По-добро регулиране – политически предизвикателства Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 2/ 2010 г.

Гъвкава сигурност за развитие на способностите на европейските граждани Гъвкава сигурност  в Европа – критичен подход Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1/ 2010 г.

Слабата устойчивост на националните модели при сегашната криза Тристранното сътрудничество и кризата Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1/ 2009 г.

ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ І. Увод ІІ. Корпоративна социална отговорност и европейски работнически съвети ІІІ. ЕРС в областта на социалната отговорност на предприятията – противоестествен ангажимент? ІV. Сътрудничество или... Вижте повече »

Брой 2/ 2009 г.

1. Ирландия – социалното партньорство и финансово-икономическата криза 2. Европейската стратегия за заетост и детските заведения Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 4/ 2008 г.

1. МОТ – световен доклад за работните заплати, 2008/09 2. Минимална заплата в разширения Европейски съюз – промени и предизвикателсва на пазарите на труда 3. Инфлационни ли са увеличенията на заплатите в... Вижте повече »