Брой 1/ 2001 г.

1. Намаляващо значение на стачката като средство за натиск? 2. Индустриалният конфликт в страните от ЕС – някои тенденции 3. ИТАЛИЯ – нов закон за стачката в общественото обслужване Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 2/ 2001 г.

1. Някои сегашни предизвикателства за синдикализма 2. БЪЛГАРИЯ по пътя на присъединяването към ЕС 3. Европейският съвет в НИЦА 4. Десетгодишно изследване на условията на труд в Европейския съюз  Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 3-4/ 2001 г.

Социалният диалог в страните кандидатки за членство в ЕС Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1/ 2002 г.

Социалният диалог в страните кандидатки за членство в ЕС Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 2/ 2002 г.

1. АРЖЕНТИНА – Крахът На Валутния Борд 2. Настъпление срещу трудовите права и социалния диалог  в Европа Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 3/ 2002 г.

1. институционалната рамка на колективното договаряне – френският парадокс 2. Колективното договаряне, социалните пактове и трудовата политик в ИТАЛИЯ – нов модел на индустриални отношения? 3. Колективното договаряне в ГЕРМАНИЯ Изтегли като... Вижте повече »

Брой 4/ 2002 г.

1. ДАНИЯ – профсъюзната конфедерация търси ново послание 2.САЩ – стратегия за набиране на синдикални членове 3. ГЕРМАНИЯ  – създаване на най-големия синдикат в света 4. АВСТРИЯ – нови тенденции в синдикализма... Вижте повече »

Брой 1/ 2004 г.

Гъвкавост на работното време Изтегли като *.pdf Вижте повече »