Брой 2/ 2007 г.

Европейската конституция Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 3/ 2007 г.

Финансовото участие на работниците – европейският опит Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 4/ 2007 г.

1. Политиката по заплащането на синдикатите в Европа 2. Спад на средната заплата в Испания 3. Европейският парламент обсъжда минималните заплати в ЕС Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1/ 2008 г.

Демография и пазар на труда – предизвикателство за синдикатите Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1/ 2007 г.

Създаване на нова международна синдикална конфедерация Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1/ 2006 г.

1. Испания – от дерегулация към търсене на баланс между гъвкавост и сигурност 2. Италия – нетипичната заетост между самонаемането и наемния труд – ново предизвикателство за синдикалното представителство Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 2/ 2006 г.

Синдикатите пред реформите на здравно-осигурителната система Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1/ 2000 г.

Редовен доклад на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на присъединяване – 1999 г. Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 2/ 2000 г.

1. Разпределението на труда и взаимовръзката с гъвкавостта 2. Преговорите за гъвкавостта на работното време в Западна Европа 3. Постепенното пенсиониране – една комплексна политика 4. ХОЛАНДИЯ – договорената гъвкавост 5. ИСПАНИЯ... Вижте повече »

Брой 1/ 2001 г.

1. Намаляващо значение на стачката като средство за натиск? 2. Индустриалният конфликт в страните от ЕС – някои тенденции 3. ИТАЛИЯ – нов закон за стачката в общественото обслужване Изтегли като *.pdf Вижте повече »