Цените запазват нивата от април, само краставици и домати със спад от началото на кризата

На месечна база цените през май показват леки колебания нагоре, но като цяло се задържат на същите нива, достигнати през април. Изключения се наблюдават при плодовете и зеленчуците, като сезонният фактор остава... Вижте повече »

Преглед на фискалните мерки, предприети до момента в най-засегнатите страни в икономически план

Кризата, породена от пандемията с COVID-19, предизвика ответни реакции от страна на правителствата по света в стремежа да им да овладеят негативните последствия върху социално-икономическия живот на страните им. Представяме Ви преглед... Вижте повече »

Проучване на КНСБ: Джинджифил, чесън и лимон са поскъпнали най-много в кризата

Експресно проучване за изменението (нарастване/намаление) на основни хранителни и нехранителни стоки В условията на епидемична криза, наред с нарастването на безработицата и намаляването на доходите, сме свидетели и на плавно, но при... Вижте повече »

Проучване на МКП в 86 държави: Подкрепа на доходите почти липсва

Повече пари в момента в света се харчат за спасяване на бизнес (в 29% от държавите), отколкото за осигуряване на отпуск по болест за работниците (21% от страните). Въпреки нуждите на милиони... Вижте повече »

ИСС прие анализ „Нови финансови инструменти за развитие на ученето през целия живот в България“ с докладчик Пламен Димитров

Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС) прие на заседание на 7 февруари анализ на тема „Нови финансови инструменти за развитие на ученето през целия живот в България“, разработен на база... Вижте повече »

2517 лв. необходими за издръжка на 4-членно семейство, месото измества хляба по ръст на цените

2517 лв. са необходимите средства на месец за издръжка на 4-членно домакинство, включващо двама родители и две деца. С тези средства е възможно да се осигури покриване на разходите за храна, поддържане... Вижте повече »

Анализ на ОИСР: Бъдещето на труда минава през колективни договори

Страните с най-силно изразени неравенства са тези, в които има дефицит на секторно колективно трудово договаряне. Колективното договаряне ще играе все по-решаваща роля за постигане не просто на количество, но и на... Вижте повече »

Брой 3-4/ декември 2019 г.

Съдържание на броя: І.РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ 1.Обща картина на „работещите бедни“ в страните от Европейския съюз и страните кандидатки 2.Анализ на политиките за „работещите бедни“ 3.Реформи, предложения за политики и дебати относно „работещите... Вижте повече »

Анализ на КНСБ: Дългите болнични са с най-голям ръст през последните години

Едно прибързано и недобре обмислено предложение на коалиционния съвет на управляващото мнозинство в Парламента  сложи на масата за обсъждане въпроса за непрекъснато увеличаващите се разходи за паричните обезщетения за временна неработоспособност поради... Вижте повече »

Издръжката на живот расте, 2472 лв. необходими за нормален живот на семейство

За нормален живот на четиричленно домакинство – двама възрастни и две деца, са необходими 2472 лева месечно. От началото на годината общата стойност на издръжката на човек се е повишила с 63... Вижте повече »