Брой 4/ 2023 г.

Съдържание на броя: НА ФОКУС – Недекларираната икономика в България – Дигитална трансформация на работните места и образователни политики за подготовка на трудещите се НОВИНИ ОТ МОТ – Статистиците приемат нови стандарти... Вижте повече »

Брой 3/ 2023 г.

Съдържание на броя: НА ФОКУС – Европейските синдикати – предизвикателства и реакции НОВИНИ ОТ МКП – Глобален индекс за правата на МКП за 2023 г. – Международен ден на младежта: Присъединете се... Вижте повече »

Брой 1-2/ 2023 г.

Съдържание на броя: НА ФОКУС – Европейските синдикати – предизвикателства и реакции НОВИНИ ОТ ЕКП – Писмо на ЕКП за подкрепа на служителите в словенските синдикати, представляващи платформени работници – Растежът на... Вижте повече »

Брой 3-4/ 2022 г.

Съдържание на броя: НА ФОКУС – Преглед на развитието на неформалната икономика в България: Основни актьори и кампании за справяне с недекларирания труд НОВИНИ ОТ ОИСР – Безпокойството от автоматизацията: Защо и... Вижте повече »

Брой 2/ 2022 г.

Съдържание на броя: НА ФОКУС – Младите хора на европейския трудов пазар НОВИНИ ОТ МКП – Синдикатите призовават здравето и безопасността на работното място да бъдат основно право на всички трудещи се... Вижте повече »

Резолюция на ЕКП относно предложение за Протокол за социален прогрес в ЕС

Изпълнителният комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите одобри на свое заседание на 16 и 17 март Резолюция относно актуализирано предложение за Протокол за социален напредък в Европейския съюз. Целта и посланията в... Вижте повече »

Брой 1 / 2022 г.

Съдържание на броя: НА ФОКУС: – Жените в света на труда НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ФОНДАЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ И ТРУД (EUROFOUND) – Минималните заплати през 2022 г. в ЕС... Вижте повече »

Брой 3/ 2021 г.

Съдържание на броя: НА ФОКУС: – Представяне на основни данни от европейско изследване за хибридните модели на труд (съчетаващи дистанционна работа и работа в офиса на работодателя) НОВИНИ ОТ МКП – 18... Вижте повече »

КНСБ: Минималното възнаграждение да е равно на заплатата за издръжка до 2026 г.

През 2027 година минималната работната заплата в България трябва да е 1700 лв. и да е 55% спрямо средната. Още през 2026 г. минималното възнаграждение трябва да е равно на заплатата за... Вижте повече »

ЕКП: Нуждата от по-социална Европа никога не е била по-силна

„Нуждата от по-социална Европа никога не е била по-силна. Предизвиканата от COVID-19 криза разкри проблемите в Европа, изградена върху несигурна работа, ниски заплати и лошо финансирани обществени услуги.” Това коментира генералният секретар... Вижте повече »