Резолюция на ЕКП относно предложение за Протокол за социален прогрес в ЕС

Изпълнителният комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите одобри на свое заседание на 16 и 17 март Резолюция относно актуализирано предложение за Протокол за социален напредък в Европейския съюз. Целта и посланията в... Вижте повече »

КНСБ: Минималното възнаграждение да е равно на заплатата за издръжка до 2026 г.

През 2027 година минималната работната заплата в България трябва да е 1700 лв. и да е 55% спрямо средната. Още през 2026 г. минималното възнаграждение трябва да е равно на заплатата за... Вижте повече »

ЕКП: Нуждата от по-социална Европа никога не е била по-силна

„Нуждата от по-социална Европа никога не е била по-силна. Предизвиканата от COVID-19 криза разкри проблемите в Европа, изградена върху несигурна работа, ниски заплати и лошо финансирани обществени услуги.” Това коментира генералният секретар... Вижте повече »

Представиха доклад за укрепване на социалния диалог на ЕС

По време на заседанието на Комитета по социален диалог на 3 февруари бе представен публикувания в същия ден от Европейската комисия „Доклад за укрепване на социалния диалог на ЕС“. Докладът бе представен... Вижте повече »

Брой 1-2/ 2020 г.

Съдържание на броя: Увод І.Състояние на социалните партньори ІІ. Социално партньорство ІІІ. Колективно трудово договаряне ІV. Уреждане на колективни трудови спорове V. Примери за добри практики: организиране на социалните партньори, социален диалог,... Вижте повече »

Брой 3-4/ декември 2019 г.

Съдържание на броя: І.РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ 1.Обща картина на „работещите бедни“ в страните от Европейския съюз и страните кандидатки 2.Анализ на политиките за „работещите бедни“ 3.Реформи, предложения за политики и дебати относно „работещите... Вижте повече »

Брой 1-2/ Юни 2019 г.

Съдържание на броя: I. На фокус: Включване на българските синдикати в Европейския семестър II. Секция “Новини” 2.1. Новини от ЕКП 2.2. Новини от Европейската комисия 2.3. Препратки към изследвания, доклади и статии... Вижте повече »

Брой 4/ Декември 2018 г.

Съдържание на броя: 1. Неформална икономика и недеклариран труд- мащаб, причини и политики за преодоляване 2. Секция “Новини” 2.1. Новини от МОТ 2.2. Новини от ЕКП 2.3. Новини от МКП 2.4. Новини... Вижте повече »

Брой 2-3/ Юни-Септември 2018 г.

Съдържание на броя: 1. Преглед на ситуацията на младите хора на европейския трудов пазар. Какво правят синдикатите за младите хора в Европа? 2. Секция “Новини” 2.1. Новини от ЕКП 2.2 Новини от... Вижте повече »

Брой 1/ Март 2018 г.

Съдържание на броя Заплата за издръжка (Living wage) – същност, ползи и добри практики в европейски и световен план Експертно мнение – представяне на интервюта с експерти, публикувани в он-лайн платформата “Social... Вижте повече »