Брой 1-2/ Март-Юни 2017

Съдържание на броя: 1. Индустриални отношения, социален диалог, стратегии на синдикатите през погледа на европейските изследователи Кратък увод към тематиката на настоящето двойно издание Три  сценария за развитие на индустриалните отношения в... Вижте повече »

Брой 4/ Ноември 2016 г.

Съдържание на броя: Новият свят на труда: Влиянието на цифровизацията върху пазара на труда и трудовите и социалните права. Изследвания и анализи, посветени на цифровизацията 1. Оформяне на новия свят на труда. Въздействията... Вижте повече »

Брой 3/ Октомври 2016 г.

Съдържание на броя: 1. Новият свят на труда: Влиянието на цифровизацията върху пазара на труда и трудовите и социалните права Част първа: Основни документи, свързани с цифровизацията 2. Новини от МКП 3.... Вижте повече »

Брой 2/ Юни 2016 г.

Съдържание на броя: 1. Веригите на доставки и достойният труд: – Качеството на заетостта в световните вериги на доставки – „Надграждане“ по посока достоен труд във веригите на доставка – Пътят напред... Вижте повече »

Брой 1/ Март 2016 г.

Съдържание на броя: 1. Пазарът на труда в Европа: Инвестирането в хората е ключ към икономическия растеж – Пазарът на труда в Европа- общ преглед; – Пазарът на труда в България- кратък... Вижте повече »

Брой 4/ Декември 2015 г.

Съдържание на броя: 1. Рамково споразумение на европейските социални партньори по приобщаващите пазари на труда 2010-2014 г. ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP и UEAPME: Рамково споразумение по приобщаващите пазари на труда, 2010 г. Преглед... Вижте повече »

Брой 3/ Септември 2015 г.

Съдържание на броя: 1. Заплата, осигуряваща издръжката на работника (LIVING WAGE) МОТ: Методологически преглед по изчисляването на заплатата за издръжка Европейска конференция, посветена на заплатите за издръжка на работника (25-26 ноември 2013... Вижте повече »

Брой 2/ Юни 2015 г.

Съдържание на броя: 1. На фокус: Персонални и домакински услуги: потенциал за развитие на заетостта и баланса на трудов и семеен живот (Европейски политики и добри практики) 2. Актуални новини от ЕКП... Вижте повече »

Брой 3 / Ноември 2014 г.

На фокус:  Здравето и безопасността на работното място Здраве и безопасност на работното място: Европа начерта своите цели за 2014-2020 г. Изложено ли е здравето на работниците на криза? Данни от ключови... Вижте повече »

Брой 4 / Декември 2014 г.

На фокус:  Новото икономическо управление и колективното договаряне 1. Включване на социалните партньори в европейското икономическо управление. декларация на европейските социални партньори, 21.10.2013 2. Новото европейско икономическо управление и неговото въздействие върху... Вижте повече »