Брой 1 / Март 2015 г.

НА ФОКУС: 1. 30 години европейски социален диалог: време за избор и нов старт на социалния диалог 2. Минималната заплата в Европа през януари 2015 г. 3. Актуални новини от ЕКП и... Вижте повече »

Брой 2 / Юни 2014 г.

В първата глава от настоящия брой ще бъдат разгледани понятията неформална и сива икономика, след което ще бъдат проследени ефектите за обществото от недекларирания труд, както и какви са дискутираните до момента... Вижте повече »

Брой 1 / април 2013 г.

Транснационалните фирмени споразумения Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 4 / Декември 2013 г.

Дискусиите по минималната заплата в Европа продължават Разнообразие на системите за минимална работна заплата в Европа Минималната работна заплата в Европа в условията на строги икономии Какво показват последните данни на Евростат... Вижте повече »

Брой 1 / Март 2014 г.

Дуалната система на обучение в Европа – интегриране на младите хора на пазара на труда Гаранция за младежта – европейският отговор на предизвикателства пред заетостта на младежите Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 2 / 2012 г.

Младежите по време на криза Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 3 / 2012 г.

Освобождаване на потенциала – гъвкавостта в европейските предприятия Дистанционната работа – мечтана, реална или избягвана Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1 / 2012 г.

Конкурентоспособност и цена на труда в ЕС Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 4 / 2011 г.

Валутен съюз, икономическа координация и демократична легитимност Социалните корени на кризата Изтегли като *.pdfc Вижте повече »

Брой 3 / 2011 г.

Демографско развитие и коефициент на зависимост – пазарът на труда като ключов елемент Конгресът на ЕКП в Атина – търсене на стратегия за защита на европейския социален модел Изтегли като *.pdf Вижте повече »