Брой 2/ 2010 г.

Гъвкава сигурност за развитие на способностите на европейските граждани Гъвкава сигурност  в Европа – критичен подход Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1/ 2010 г.

Слабата устойчивост на националните модели при сегашната криза Тристранното сътрудничество и кризата Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1/ 2009 г.

ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ І. Увод ІІ. Корпоративна социална отговорност и европейски работнически съвети ІІІ. ЕРС в областта на социалната отговорност на предприятията – противоестествен ангажимент? ІV. Сътрудничество или... Вижте повече »

Брой 2/ 2009 г.

1. Ирландия – социалното партньорство и финансово-икономическата криза 2. Европейската стратегия за заетост и детските заведения Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 4/ 2008 г.

1. МОТ – световен доклад за работните заплати, 2008/09 2. Минимална заплата в разширения Европейски съюз – промени и предизвикателсва на пазарите на труда 3. Инфлационни ли са увеличенията на заплатите в... Вижте повече »

Брой 2/ 2008 г.

Пенсионни реформи и заетост на възрастните работници 1. От трудова дейност към пенсия – каква сигурност за възрастните работници? 2. Пенсионната възраст под въпрос 3. Увеличаване заетостта на възрастните работници – как... Вижте повече »

Брой 2/ 2007 г.

Европейската конституция Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 3/ 2007 г.

Финансовото участие на работниците – европейският опит Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 4/ 2007 г.

1. Политиката по заплащането на синдикатите в Европа 2. Спад на средната заплата в Испания 3. Европейският парламент обсъжда минималните заплати в ЕС Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1/ 2008 г.

Демография и пазар на труда – предизвикателство за синдикатите Изтегли като *.pdf Вижте повече »