Брой 1/ 2007 г.

Създаване на нова международна синдикална конфедерация Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1/ 2006 г.

1. Испания – от дерегулация към търсене на баланс между гъвкавост и сигурност 2. Италия – нетипичната заетост между самонаемането и наемния труд – ново предизвикателство за синдикалното представителство Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 2/ 2006 г.

Синдикатите пред реформите на здравно-осигурителната система Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1/ 2000 г.

Редовен доклад на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на присъединяване – 1999 г. Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 2/ 2000 г.

1. Разпределението на труда и взаимовръзката с гъвкавостта 2. Преговорите за гъвкавостта на работното време в Западна Европа 3. Постепенното пенсиониране – една комплексна политика 4. ХОЛАНДИЯ – договорената гъвкавост 5. ИСПАНИЯ... Вижте повече »

Брой 1/ 2001 г.

1. Намаляващо значение на стачката като средство за натиск? 2. Индустриалният конфликт в страните от ЕС – някои тенденции 3. ИТАЛИЯ – нов закон за стачката в общественото обслужване Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 2/ 2001 г.

1. Някои сегашни предизвикателства за синдикализма 2. БЪЛГАРИЯ по пътя на присъединяването към ЕС 3. Европейският съвет в НИЦА 4. Десетгодишно изследване на условията на труд в Европейския съюз  Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 3-4/ 2001 г.

Социалният диалог в страните кандидатки за членство в ЕС Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1/ 2002 г.

Социалният диалог в страните кандидатки за членство в ЕС Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 2/ 2002 г.

1. АРЖЕНТИНА – Крахът На Валутния Борд 2. Настъпление срещу трудовите права и социалния диалог  в Европа Изтегли като *.pdf Вижте повече »