По предложение на КНСБ: Социалните партньори предлагат за секторите „Туризъм” и „Транспорт” схемата 60/40 да стане 80/20

Схемата за подпомагане на заетостта 60/40 може да продължи да действа и след 1 юли, но с изменения, които позволяват включване на повече сектори и подпомагане на някои от тях в по-голям... Вижте повече »

Становище на КНСБ по данъчната политика на Република България – 2020 г.

КНСБ винаги се е ръководела от интересите на българските работници и служители. В контекста на нарастващия дебат за промени в данъчната система, в частност въвеждане на елементи на диференциран ДДС, конфедерацията счита... Вижте повече »

Какви мерки се вземат в Европа за безопасно връщане на работа

Европа навлиза в нова фаза на борбата срещу пандемията с COVID-19, в която започва постепенно връщане към обичайния ритъм на живот и работа. В този период от изключително значение са мерките за... Вижте повече »

Синдикатите призовават ЕК да преосмисли предложението си Covid-19 да не е в групата на агентите с най-висок риск

Експертите на ЕК и държавите-членки в т.нар. Комитет за технически напредък ще решават в четвъртък дали Covid-19 трябва да бъде категоризиран съгласно Директивата за биологичните агенти с възможни последици за здравето и... Вижте повече »

Пламен Димитров в интервю за в. “24 часа”: Обезщетението за безработица трябва да е поне 17 лв. на ден

– Г-н Димитров, правителството включва 4,5 млрд. лв. в борбата с коронавируса, достатъчни ли са те и не закъсняха ли? – В първоначалния етап имаше колебание какъв да бъде размерът на мерките... Вижте повече »

Тъжна статистика: Фаталните трудови злополуки у нас са два пъти повече от средните за Европа

По оперативна информация на НОИ през 2019 година у нас са регистрирани 89 смъртни случаи при трудови злополуки (92 бр. за 2018 г.). Това означава, че на всеки 4 дни един работник умира,... Вижте повече »

ЕКП поиска Еврокомисията да даде насоки за прилагането на SURE – европейският инструмент за намаляване на рисковете от безработица

SURE е навременен инструмент, но трябва да бъде подкрепен от ефективни насоки за прилагането му. Те трябва да гарантират, че SURE постига заявената си цел за защита на работните места и доходите,... Вижте повече »

Преглед на фискалните мерки, предприети до момента в най-засегнатите страни в икономически план

Кризата, породена от пандемията с COVID-19, предизвика ответни реакции от страна на правителствата по света в стремежа да им да овладеят негативните последствия върху социално-икономическия живот на страните им. Представяме Ви преглед... Вижте повече »

Позиция на КНСБ по одобреното от ЕК предложение за създаване на инструмент SURE

На 2 април 2020 г. Европейската комисия одобри „Предложение за регламент на Съвета относно създаването на европейски инструмент за временна подкрепа с цел намаляване на рисковете  от безработица при извънредни обстоятелства (SURE)... Вижте повече »

Позиция на КНСБ по повод искане от страна на Република България за дерогиране при извънредно положение прилагането на европейската конвенция за правата на човека

КНСБ е обезпокоена, че България има намерение да поиска временна дерогация на прилагането на Европейската конвенция за защита правата на човека и на някои от основните свободи до края на извънредното положение,... Вижте повече »