Заплатата за издръжка и дигитализацията сред темите на 350-тата сесия на Управителния съвет на МОТ

Предизвикателствата и възможностите, които произтичат от дигитализацията на труда, принципите и методологията за определяне на заплатата за издръжка според заключенията от експертната среща на МОТ за политиките по заплащането, напредъка на Глобалната... Вижте повече »

ЕС предприе действия срещу неоснователни правни заплахи, използвани за спиране на стачки

Работодатели и някои правителства, които използват правни заплахи, за да спрат стачките и да заглушат работниците и синдикатите, могат да бъдат глобявани в бъдеще съгласно нова директива на ЕС, одобрена окончателно от... Вижте повече »

Фермерските протести в Европа – нужни са решения в подкрепа на работниците

Публикуваме статия Европейската конфедерация на профсъюзите и Европейската федерация на синдикатите в областта на храните, селското стопанство и туризма (EFFAT) за последните фермерски протести в Европа. Автори са Кристиян Брагасон, генерален секретар... Вижте повече »

Заплатата за издръжка във фокуса на тристранна експертна среща на МОТ

Какви са факторите и параметрите, които трябва да се вземат предвид за адекватно определяне на заплатите, включително според потребностите на работниците и техните семейства. На какви принципи се основават методологиите за изчисляване... Вижте повече »

МОТ: 1,4 милиарда деца по света не получават основна социална защита

1,4 милиарда деца от целия свят на възраст под 15 години нямат никаква форма на социална защита, което ги прави уязвими за болести, лошо хранене и бедност. Това показват нови данни, публикувани... Вижте повече »

ЕКП: Европейската икономика не може да си позволи строги фискални правила

Забавеното възстановяване на икономическия растеж на Европа показва, че не можем да си позволим рекордни лихвени проценти или връщане към политика на строги икономии. Това предупреждават от Европейската конфедерация на профсъюзите в... Вижте повече »

ЕКП: Необходима е специална директива за справедлив преход

Необходима е специална директива за справедлив преход, за да се гарантира, че целта за климата за 2040 г., обявена от Европейската комисия, може да бъде постигната без допълнителни социални вълнения. За това... Вижте повече »

Специален пратеник в ЕК ще подкрепя европейския социален диалог

Синдикатите и работодателите се споразумяха за мерки, целящи да сложат край на задънената улица в европейския социален диалог и да се справят по-добре с общи предизвикателства като изменението на климата и цифровизацията.... Вижте повече »

ЕКП: Азбестът още убива, ЕК не изпълни обещанието за безопасното му отстраняване от сградите

Европейската комисия разполага с едва четири месеца, за да изпълни обещанието си за законодателна инициатива за проверка на сградите за наличие на азбест и безопасното му отстраняване. Това напомнят от Европейската конфедерация... Вижте повече »

ЕКП: ЕС да финализира до юни силна директива за платформените работници

Под ръководството на белгийското председателство на ЕС Европейският съвет трябва да изготви силна директива за платформените работници като първа стъпка към прекратяване на несигурния труд и връщане към социалната Европа, предвидена от... Вижте повече »