Апел на КНСБ и КТ “Подкрепа” – Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Още през месец април тази година двата национално представителни синдиката публикувахме съвместно детайлно обосновано становище по пера, с което настояхме да бъде извършена актуализация на държавния бюджет. Вижте повече »