Безплатно онлайн обучение “Трудови и осигурителни отношение” започва на 31 август

Обучението е насочено към заети лица и курсистите не дължат такса за участие. Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките... Вижте повече »

30 курсисти получиха удостоверения за успешно завършен курс по програма “Нови умения- нови възможности”

Днес, бяха връчени удостоверенията на успешно завършилите 30 курсисти по проект “Нови умения – нови възможности”. Проектът се финансира от Държавния бюджет, като част от националния план за действие по заетостта. Обучението... Вижте повече »

Безплатно онлайн обучение “Колективно трудово договаряне” започва на 17 август

Дистанционно обучение на тема „Колективно трудово договаряне” започва от 17 август. Курсът, организиран от КНСБ, е безплатен и е насочен към заети лица. Провежда се само в онлайн форма. Всеки участник ще има... Вижте повече »

8 безработни от курса на КНСБ “Нови умения – нови възможности” ще започнат работа във ВМА

8 безработни, преминали обучение във ВМА за професия “Болногледач”, специалност “Здравни грижи”, ще започнат работа в болницата. Те част от общо 15 лица, включени в проекта на КНСБ “Нови умения – нови... Вижте повече »

Проведоха изпити по проект „Нови умения – нови възможности“ в Симитли

Проведоха теоретичния изпит по проекта на КНСБ „Нови умения – нови възможности“ в края на миналата седмица в Симитли. Напомняме, че преди 2 месеца по проекта започна обучението на общо 30 безработни... Вижте повече »

Безплатно онлайн обучение „COVID­-19 и как да се върнем на работното място” започва от 10 август

Дистанционно обучение на тема „COVID­-19 и как да се върнем на работното място” започва от 10 август. Курсът, организиран от КНСБ, е безплатен и е насочен към заети лица. Провежда се само в онлайн... Вижте повече »

1071 безработни се обучават по проект на КНСБ за нови професионални умения

„Курсът е много полезен. Тези умения са важни. Преподавателят обяснява много добре и с търпение“. Това казват единодушно 15 безработни лица, включени в обучение по професията „Оператор на компютър“, специалност “Текстообработване”. В... Вижте повече »

Безплатен онлайн курс “Трудови и осигурителни отношения” започва от 3 август

Безплатно онлайн обучение „Трудови и осигурителни отношения“ започва от 3 август. Курсът, организиран от КНСБ, е насочен към заети лица. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици,... Вижте повече »

Безплатен онлайн курс „Икономика, социална политика и мениджмънт“ започва от 27 юли

Безплатен онлайн курс „Икономика, социална политика и мениджмънт“ започва от 27 юли. В обучението, организирано от КНСБ, могат да участват всички заети лица. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките... Вижте повече »

Онлайн обучение “Колективно трудово договаряне” започва от 20 юли

Онлайн курс “Колективно трудово договаряне” започва от 20 юли. Обучението, организирано от КНСБ, е насочено към заети лица и е безплатно за тях. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките... Вижте повече »