Безплатен онлайн курс „Икономика, социална политика и мениджмънт“ започва от 27 юли

Безплатен онлайн курс „Икономика, социална политика и мениджмънт“ започва от 27 юли. В обучението, организирано от КНСБ, могат да участват всички заети лица. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките... Вижте повече »

Онлайн обучение “Колективно трудово договаряне” започва от 20 юли

Онлайн курс “Колективно трудово договаряне” започва от 20 юли. Обучението, организирано от КНСБ, е насочено към заети лица и е безплатно за тях. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките... Вижте повече »

Дистанционен курс „Специфики на КТД в търговия, кооперации, туризъм и услуги“

Дистанционен курс „Специфики в колективното трудово договаряне в отраслите търговия, кооперации, туризъм и услуги“ започва от 13 юли, понеделник. Обучението, организирано от КНСБ, е насочено към заети лица и е безплатно за тях. Всеки... Вижте повече »

Безплатен онлайн курс “Колективни трудови спорове” започва от 13 юли

Безплатен онлайн курс “Колективни трудови спорове“, организиран от КНСБ, започва от понеделник, 13 юли. Обучението е насочено към заети лица. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в... Вижте повече »

Онлайн курс „Специфики в колективното трудово договаряне в сектор Транспорт“ стартира от 6 юли

Онлайн курс „Специфики в колективното трудово договаряне в сектор Транспорт“ започва от понеделник, 6 юли. Обучението е организирано от КНСБ и е насочено към заети лица. Те могат да се включат безплатно, като... Вижте повече »

Дистанционно обучение “COVID­-19 и как да се върнем на работното място” започва от 6 юли

Дистанционно обучение на тема “COVID­-19 и как да се върнем на работното място” започва от 6 юли, понеделник. Онлайн курсът, организиран от КНСБ, е безплатен и насочен към заети лица. Всеки участник... Вижте повече »

Дистанционен курс „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор лека промишленост” стартира от 29 юни

Дистанционно обучение „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор лека промишленост” стартира на 29 юни. Курсът е насочен към заети лица и е безплатен за тях. Провежда се само в онлайн форма. Всеки участник... Вижте повече »

Онлайн обучение “Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ започва от 29 юни

Дистанционно обучение на тема „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ започва от 29 юни. В организирания от КНСБ курс могат да се включат безплатно всички заети лица, ангажирани с участие в... Вижте повече »

Дистанционен курс “Трудови и осигурителни отношения” стартира на 22 юни

Безплатно онлайн обучение на тема „Трудови и осигурителни отношения“ започва от понеделник, 22 юни. Курсът е организиран от КНСБ и е насочен към заети лица. Всеки участник ще има достъп до курса... Вижте повече »

Безплатно обучение “Специфики на колективното трудово договаряне в сектор Енергетика” започва от 22 юни

Безплатно обучение на тема „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор Енергетика“ започва от понеделник, 22 юни. Курсът е организиран от КНСБ и е насочен към заети лица. Провежда се в онлайн... Вижте повече »