Започват онлайн курсове за финансиране във функции „Образование“, „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване“

Дистанционни обучения, свързани с „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ – функции: „Образование„, „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, започват от понеделник, 29 ноември. Обученията за отделните функции са самостоятелни и са... Вижте повече »

Онлайн курс „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ започва от 29 ноември

Дистанционно обучение на тема „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“,  функция: „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ започва от 29 ноември. Курсът е насочен към новоизбрани синдикални лидери и синдикални... Вижте повече »

Онлайн курс „Колективно трудово договаряне“ започва от 22 ноември

Онлайн курс „Колективно трудово договаряне“ започва от понеделник, 22 ноември. Той е безплатен за синдикални членове и е част от програма за базово обучение на новоизбрани синдикални председатели. Тя е разработена под... Вижте повече »

Онлайн курс „Пазар на труда“ започва от днес

Дистанционно обучение на тема „Пазар на труда“ започва от днес, 5 ноември.  То е насочено към новоизбрани синдикални председатели и е безплатно за тях. Всеки участник ще има достъп до курса в... Вижте повече »

Онлайн курс „Трудови и осигурителни отношения“ започва от 25 октомври

Дистанционно обучение на тема „Трудови и осигурителни отношения“ започва от 25 октомври. То е част от базово обучение по Индустриални отношения и е разработено за новоизбрани синдикални лидери и синдикални активисти. Курсът... Вижте повече »

Онлайн курс „Дигитални умения за партньорство“ започва от 19 октомври

Представители на КНСБ, БСК и областната и общинската администрация в Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора и София могат да участват в онлайн обучение „Дигитални умения за партньорство – ниво 1-2“. Курсът се основава на учебните програми в Реформата за насърчаване... Вижте повече »

Обучение „Визия, мисия, цели и перспективи на КНСБ“ започва на 11 октомври

Дистанционно обучение на тема: Индустриални отношения, Модул 1 „Визия, мисия, цели и перспективи на КНСБ“ започва от 11 октомври. То е насочено към новоизбрани синдикални лидери и синдикални активисти и е безплатно... Вижте повече »

Онлайн курс „Управление на проектни дейности“ започва от 27 септември

Дистанционно обучение „Управление на проектни дейности за синдикални и работодателски организации на регионално ниво – част 1“ започва от 27 септември. Курсът е подходящ за участници с малък опит или без опит в... Вижте повече »

Онлайн обучение „Пазар на труд“ започва от 13 септември

Дистанционно обучение на тема „Пазар на труда“ започва от понеделник, 13 септември. То е насочено към новоизбрани синдикални председатели и е безплатно за тях. Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само... Вижте повече »

КНСБ в Разград обучи 95 безработни лица

Регионалният съвет на КНСБ – Разград връчи в средата на август удостоверения за професионално обучение на 95 безработни лица от общините Цар Калоян, Лозница, Исперих, Самуил и Завет. Те преминаха обучение по... Вижте повече »