Отворено писмо до премиера акад. Николай Денков

Публикуваме Отворено писмо от КНСБ, изпратено днес до премиера акад. Николай Денков, във връзка с изпълнението на постигнатите договорености по Споразумението между протестиращите енергетици и миньори и правителството, подписано в началото на... Вижте повече »

КНСБ се противопоставя на предложени антисиндикални изменения на Закона за публичните предприятия

Публикуваме Становище на КНСБ, изпратено днес до председателя на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика Деница Сачева, във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия... Вижте повече »

ВОН-КНСБ настоява за ръст на възнагражденията в системата на висшето образование и науката

Национален синдикат Висше образование и наука (ВОН-КНСБ) изразява своето разочарование от колегите си на властови позиции, които позволиха на лидери на политически партии да пренебрегнат тригодишната успешна политика по доходите и в... Вижте повече »

Становище на КНСБ

Публикуваме становище на КНСБ, изпратено днес до премиера акад. Николай Денков, министъра на финансите Асен Василев, министъра на енергетиката Румен Радев и Иван Андреев, изпълнителен директор на БЕХ относно Проект на Разпореждане... Вижте повече »

Промените в Наказателния кодекс за защита на правото на синдикално сдружаване

На 28 юли 2023 г. Народното събрание на Република България прие важни промени в Наказателния кодекс (НК), свързани със защитата на правата на работниците и служителите да се сдружават в синдикални организации... Вижте повече »

Становище на КНСБ

Публикуваме становище на КНСБ относно: Дължи ли се увеличен размер на трудовите възнаграждения на учители и непедагогически специалисти, които са с прекратени трудови договори към сключване на Анекс № Д01-192/10.08.2023 г. към... Вижте повече »

РС-Стара Загора с декларация до парламента във връзка с либерализацията на пазара на електроенергия

Регионалният съвет на КНСБ в Стара Загора организира днес дискусионен форум на тема “Либерализация на пазара на електроенергия за битовите потребители и енергийна бедност – предизвикателства и възможни решения”. В него участваха... Вижте повече »

Становище на КНСБ по проекти на закони

Публикуваме Становището на КНСБ по проекти на закони за изменение на ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ и ДОПК представено на провелия се вчера, 25 октомври, Национален съвет за тристранно сътрудничество.    ЗИД... Вижте повече »

Позиция във връзка с промените в ЗЕ, касаещи либерализацията на пазара на електроенергия

Публикуваме Позиция на КНСБ във връзка с приетите на 5 октомври 2023 г.  промени в Закона за енергетиката, касаещи либерализацията на пазара на електрическа енергия.   В редица свои позиции КНСБ нееднократно... Вижте повече »

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Публикуваме Становище на КНСБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от министъра на труда и социалната политика (т.1 от Дневния ред на заседанието на НСТС,... Вижте повече »