Позиция на Федерация на синдикатите в здравеопазването

Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ остро възразява срещу намесата на Българския лекарски съюз в синдикалната дейност с обявената на 19 декември методика за остойностяване на лекарския труд. Съгласно действащото законодателство... Вижте повече »

Позиция относно налагане на задължения за целеви вноски във Фонд “Сигурност на електроенергийната система”

Публикуваме позиция на КНСБ относно налагане на задължения за целеви вноски във Фонд “Сигурност на електроенергийната система” от водноелектрическите централи на НЕК ЕАД. Позицията е изпратена до комисиите на Народното събрание по... Вижте повече »

Позиция относно проект на постановление на МС за определяне на МРЗ за 2023 г.

През последните дни сме свидетели на редица политически процеси, които поставят под съмнение нарастването на минималната работна заплата от 710 лв. на 850 лв. от 1 януари 2023 г. Макар този размер... Вижте повече »

Позиция във връзка със становище на МТСП по предложени промени в Наказателния кодекс

Публикуваме позиция на КНСБ във връзка със становище на Министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров, публикувано на страницата на Правната комисия на Народното събрание. То е изготвено в отговор на... Вижте повече »

КНСБ: България заслужава присъединяване към Пространството на свободата, сигурността и правосъдието

Конфедерацията на независимите синдикати в България остро възразява против решенията на нидерландския премиер и австрийския канцлер да наложат вето и да не подкрепят присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство. С подписването... Вижте повече »

КНСБ настоява страната ни да въведе промените в директивата за опасните вещества при работа

През изтичащата 2022 година бяха направени допълнения в европейската директива за защитата от рисковете, свързани с експозиция на канцерогени или мутагени по време на работа. Предложени бяха и изменения на други две... Вижте повече »

КНСБ настоява за спешен браншови съвет по енергетика и преразглеждане на плана за възстановяване

Председателите на Националната федерация на енергетиците в България (НФЕ-КНСБ), Независимата синдикална федерация на енергетиците в България (НСФЕБ-КНСБ) и федерация “Енергетика” към КТ “Подкрепа” – Георги Петров, Марина Митова и Димитър Чалъков изпратиха... Вижте повече »

Становище на КНСБ относно необходимостта от справяне с високите цени на енергията

Публикуваме становище на КНСБ, одобрено на заседание на Координационния съвет на конфедерацията на 25 октомври, във връзка с подготвяния от Министерския съвет проектозакон за промени в Закона за енергетиката.  Проектът на закон... Вижте повече »

Становище на КНСБ относно продължаване действието на Закон за държавния бюджет 2022

Публикуваме становището на КНСБ относно Проект на Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022... Вижте повече »

Позиция на КНСБ относно присъединяването на България в еврозоната*

От много години Конфедерацията на независимите синдикати в България води последователна политика в посока присъединяване на страната ни първо към механизма за обменните курсове (ЕRМ II), а след това и към еврозоната.... Вижте повече »