КНСБ: България заслужава присъединяване към Пространството на свободата, сигурността и правосъдието

Конфедерацията на независимите синдикати в България остро възразява против решенията на нидерландския премиер и австрийския канцлер да наложат вето и да не подкрепят присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство. С подписването... Вижте повече »

КНСБ настоява страната ни да въведе промените в директивата за опасните вещества при работа

През изтичащата 2022 година бяха направени допълнения в европейската директива за защитата от рисковете, свързани с експозиция на канцерогени или мутагени по време на работа. Предложени бяха и изменения на други две... Вижте повече »

КНСБ настоява за спешен браншови съвет по енергетика и преразглеждане на плана за възстановяване

Председателите на Националната федерация на енергетиците в България (НФЕ-КНСБ), Независимата синдикална федерация на енергетиците в България (НСФЕБ-КНСБ) и федерация “Енергетика” към КТ “Подкрепа” – Георги Петров, Марина Митова и Димитър Чалъков изпратиха... Вижте повече »

Становище на КНСБ относно необходимостта от справяне с високите цени на енергията

Публикуваме становище на КНСБ, одобрено на заседание на Координационния съвет на конфедерацията на 25 октомври, във връзка с подготвяния от Министерския съвет проектозакон за промени в Закона за енергетиката.  Проектът на закон... Вижте повече »

Становище на КНСБ относно продължаване действието на Закон за държавния бюджет 2022

Публикуваме становището на КНСБ относно Проект на Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022... Вижте повече »

Позиция на КНСБ относно присъединяването на България в еврозоната*

От много години Конфедерацията на независимите синдикати в България води последователна политика в посока присъединяване на страната ни първо към механизма за обменните курсове (ЕRМ II), а след това и към еврозоната.... Вижте повече »

Още разяснения за правната уредба на задълженията за дежурство и разположение

Публикуваме отговор на въпрос от синдикален член, свързан с правната уредба на задълженията за дежурство и разположение. За новите моменти, произтичащи от промените в Наредбата за работното време почивките и отпуските (НРВПО),... Вижте повече »

Дежурство и разположение – нови моменти в правната им уредба

В Държавен вестник бр.78/30.09.2022 г. бе обнародвано Постановление на МС № 289/27.09.2022 г., с което се правят изменения и допълнения в Наредбата за работното време почивките и отпуските (НРВПО). В  няколко поредни... Вижте повече »

“Водоснабдител”: Средната заплата във ВиК сектора е едва 1150 лв., работещите заслужават много повече

Национален браншов синдикат “Водоснабдител” се присъедини към националната протестна кампания на КНСБ “Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата”. Федерацията изпрати Декларация до министрите на регионалното развитие и благоустройството... Вижте повече »

Меморандум за социално-икономическо развитие на България 2022-2026 г.

В навечерието сме на поредните парламентарни избори, които ще определят основните действащи лица, партии и коалиции в 48-ото Народно събрание и изпълнителната власт през следващия политически цикъл. В обичайна практика се превърна... Вижте повече »