Становище по актуализирания проект на Интегриран национален план „Енергетика и климат“ (ИНПЕК)

Публикуваме становище на КНСБ по актуализирания проект на Интегрирания национален план “Енергетика и климат”, изпратено до министерствата на енергетиката и околната среда и водите.    Уважаеми господа министри, ИНПЕК е важен документ... Вижте повече »

Искания и послания на КНСБ за изборите за Европейски парламент през 2024 г.

Конфедерацията на независимите синдикати в България обръща сериозно внимание на предстоящите избори за членове на Европейския парламент. Последните изследвания сигнализират за промяна в политическия курс на Европейския парламент. Налице са предпоставки за... Вижте повече »

СФ “Металици” и БАМИ подкрепят Антверпенската декларация за Европейска индустриална сделка

Публикуваме съвместно изявление на СФ “Металици” и Българската асоциация на металургичната индустрия в подкрепа на приетата на 20 февруари в Антверпен Декларация за Европейска индустриална сделка.    Социалните партньори от металургичната индустрия... Вижте повече »

КНСБ представи становища по управленската програма на правителството

Становища по приоритетни за КНСБ тематични области от управленската програма на правителството и искания за спешни действия по ключови политики в областта на доходите, социалната политика, социалния диалог и енергетиката бяха представени... Вижте повече »

Становище на Регионалния съвет на КНСБ-Разград по проектобюджета на общината за 2024 г.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. са приети размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2024 г., като по общини за... Вижте повече »

Становище на ВОН-КНСБ относно отпадането на таксите за студенти и докторанти

Публикуваме становище на ВОН-КНСБ, изпратено до всички институции във връзка с предложението за отпадане на таксите за учащите в държавните висши училища чрез изменения и допълнения на Закона за висшето образование.  ... Вижте повече »

Становище на КНСБ

Публикуваме становище на КНСБ, изпратено днес до премиера акад. Николай Денков, министъра на финансите Асен Василев, министъра на енергетиката Румен Радев и Иван Андреев, изпълнителен директор на БЕХ относно Проект на Разпореждане... Вижте повече »

Промените в Наказателния кодекс за защита на правото на синдикално сдружаване

На 28 юли 2023 г. Народното събрание на Република България прие важни промени в Наказателния кодекс (НК), свързани със защитата на правата на работниците и служителите да се сдружават в синдикални организации... Вижте повече »

Становище на КНСБ

Публикуваме становище на КНСБ относно: Дължи ли се увеличен размер на трудовите възнаграждения на учители и непедагогически специалисти, които са с прекратени трудови договори към сключване на Анекс № Д01-192/10.08.2023 г. към... Вижте повече »

Становище на КНСБ по проекти на закони

Публикуваме Становището на КНСБ по проекти на закони за изменение на ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ и ДОПК представено на провелия се вчера, 25 октомври, Национален съвет за тристранно сътрудничество.    ЗИД... Вижте повече »