КНСБ стартира национално проучване за нарушения на трудовите права в България

КНСБ стартира национално проучване за нарушения на трудовите права в България. За тази цел конфедерацията изгради онлайн платформа, чрез която едновременно ще се осъществяват мониторинг на нарушенията и индивидуално консултиране на работниците.... Вижте повече »

Дежурство и разположение – нови моменти в правната им уредба

В Държавен вестник бр.78/30.09.2022 г. бе обнародвано Постановление на МС № 289/27.09.2022 г., с което се правят изменения и допълнения в Наредбата за работното време почивките и отпуските (НРВПО). В  няколко поредни... Вижте повече »

Обнародваха промени в Кодекса на труда

Днес в брой 62  на “Държавен вестник” бяха публикувани промени в Кодекса на труда 2022. С тях се въвеждат следните нови права и задължения за страните по трудовото правоотношение: Нов размер на... Вижте повече »

TUC публикува информация на български език за трудовите права във Великобритания

TUC – националният конгрес на синдикатите във Великобритания, публикува на интернет страницата си информация на български език за трудовите права на заетите на Острова. Ръководството дава детайлна информация за трудовия статут и... Вижте повече »

КНСБ: Да спрем тормоза и насилието на работното място!

В Кодекса на труда липсват определения за “тормоз” и “насилие” на работното място. Ако страната ни ратифицира Конвенция 190 на Международната организация на труда относно насилието и тормоза в областта на труда,... Вижте повече »

Сумираното изчисляване на работното време – само при непрекъсваемо производство

Сумираното изчисляване на работното време – само при непрекъсваем производствен процес. Максималната продължителност на седмичното работно време – не повече от 52 часа! Тези две важни изисквания произтичат от Конвенция №1 МОТ... Вижте повече »

Становище на КНСБ по Законопроекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване

По Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, предмет на обсъждане в т. 1 от дневния ред на НСТС за днешното му заседание, КНСБ изразява следното становище: Безспорно законопроектът... Вижте повече »

КНСБ: Няма да допуснем приемане на норми, които водят до полагане на робски труд

Във връзка с гласуването на промените в Кодекса на труда на второ четене от парламента и призиви от народни представители синдикатите да се противопоставят на част от измененията, КНСБ заявява отново своята... Вижте повече »