15 безработни от Кюстендил преминаха успешно обучения по професия “Болногледач”

С полагането на изпити по теория и практика, проведени съответно на 27 и 28 ноември, приключи успешно обучението на 15 безработни лица от Кюстендил по професия “Болногледач”, специалност “Здравни грижи”. Обучението бе... Вижте повече »

Във ВМА Плевен се проведоха изпити по професия “Болногледач”

15 безработни лица издържаха днес във ВМА Плевен своите изпити по професия “Болногледач”, специалност “Здравни грижи”. Те преминаха през обучение по специалността по проекта на КНСБ „Шанс за зелена и екологична заетост”,... Вижте повече »

39 безработни издържаха изпитите по проекта “Шанс за зелена и екологична заетост” в Шуменско

39 безработни лица, преминали през обучения по част от професия “Помощник-възпитател” и “Еколог” в Каолиново и Тодор Икономово, издържаха успешно своите изпити. Обученията стартираха на 4 октомври по проект „Шанс за зелена... Вижте повече »

ФНСМ участва в първата среща по проекта GREENET

На 16 октомври 2023 г. се проведе онлайн началната среща на проекта „GREENET: Ускоряване на зеления преход по справедлив и социално отговорен начин – примери за промишлеността, енергетиката и транспортния сектор“, съфинансиран... Вижте повече »

“Зелени” представители на работниците в компаниите ще се обучават в Габрово

На 24 октомври 2023 г. в гр. Габрово се проведе заключителна среща по проект „Сътрудничество за прилагане на зелени политики“, изпълняван от НСФ „Метал-Електро“ в партньорство с Община Габрово. Проектът е по... Вижте повече »

Европейска кръгла маса обсъди подобряването на колективното договаряне

На 23 октомври в Льовен, Белгия се проведе Европейска кръгла маса по проекта на КНСБ „Подобряване на колективното договаряне в Европейския съюз. Сравнение на различни режими на индустриални отношения – ImproCollBar”. Проектът... Вижте повече »

В област Благоевград започнаха обученията по “Шанс за зелена и екологична заетост”

На 4 октомври в област Благоевград стартираха обученията по проекта на КНСБ “Шанс за зелена и екологична заетост”, който е към Националния план за действие по заетостта за 2023 г. Проектът отново... Вижте повече »

40 безработни започнаха обучения в Каолиново и Тодор Икономово

Обучения по част от професия “Помощник-възпитател” и “Еколог” стратираха вчера, 4 октомври, по проект „Шанс за зелена и екологична заетост” – НПДЗ 2023 г. в Каолиново и Тодор Икономово. Обучаваща институция е... Вижте повече »

В Дряново стартира проектът „Шанс за зелена и екологична заетост”

На 4 октомври в Дряново стартира проектът на КНСБ „Шанс за зелена и екологична заетост”, който е част от Националния план за действие по заетостта през 2023 година, финансиран със средства от... Вижте повече »

Анализ на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в областта на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и осигурителните права

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »