Синдикални лидери от Благоевград се обучиха по проект за синдикализация

На 11 декември 2015 год. част от ръководството на КНСБ и експерти проведоха среща със синдикални лидери от област Благоевград. Целта на срещата бе да допринесе за устойчивото социално-икономическо развитие на България... Вижте повече »

Синдикалисти от КНСБ в област Пазарджик преминаха на обучение по синдикализация

На 10 декември 2015 год. град Пазарджик се проведе обучителна конференция в рамките на проект на КНСБ и швейцарския синдикат UNIA под наслов: „Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие”. По думите на... Вижте повече »

Над 60 синдикални лидери обучени по проект на КНСБ в Монтана

Над 60 синдикални лидери и членове на КНСБ бяха обучени по проект „Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие” в град Монтана на 4 декември 2015 година. Проектът се реализира с финансовата подкрепа... Вижте повече »

Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие Ф.ОР.М. Пакт: Оперативна рамка за многостепенна синергия с широк кръг участници за адаптиране към социалните и икономически промени

Проект на КНСБ и швейцарският синдикат UNIA под надслов „Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие”, бе открит с встъпителна конференция в хотел „Рай” – град Русе. Основната цел на проекта е да... Вижте повече »

Ф.ОР.М. Пакт: Оперативна рамка за многостепенна синергия с широк кръг участници за адаптиране към социалните и икономически промени

“F.OR.M. Pact: Operational Framework for multi-level and multi actor towards the adaptation to social and economic changes”   Програма Agenda Sofia Communication from the commission to the european Parliament, the council, the... Вижте повече »

Към най-високото равнище: ролята на социалния диалог за подобряване на благосъстоянието и конкурентоспособността

Приключен е проект „ Към най-високото равнище: ролята на социалния диалог за подобряване на благосъстоянието и конкурентоспособността”, който се осъществи по бюджетна линия на ЕК VP/2013/001, с основен изпълнител Фондация „Марко Биаджи”,... Вижте повече »

Евроакта 2 – Европейски действия за транснационални споразумения в компаниите

Приключен е проект „ЕВРОАКТА-Европейски действия за транснационални споразумения в компаниите-2” по бюджетна линия на ЕК VP/2013/001. Основен изпълнител е  Асоциация „Бруно Трентин”-ИСО –Институт за икономически и социални изследвания –Рим при Обща италианска... Вижте повече »