Европейска кръгла маса обсъди подобряването на колективното договаряне

На 23 октомври в Льовен, Белгия се проведе Европейска кръгла маса по проекта на КНСБ „Подобряване на колективното договаряне в Европейския съюз. Сравнение на различни режими на индустриални отношения – ImproCollBar”. Проектът... Вижте повече »

В област Благоевград започнаха обученията по “Шанс за зелена и екологична заетост”

На 4 октомври в област Благоевград стартираха обученията по проекта на КНСБ “Шанс за зелена и екологична заетост”, който е към Националния план за действие по заетостта за 2023 г. Проектът отново... Вижте повече »

40 безработни започнаха обучения в Каолиново и Тодор Икономово

Обучения по част от професия “Помощник-възпитател” и “Еколог” стратираха вчера, 4 октомври, по проект „Шанс за зелена и екологична заетост” – НПДЗ 2023 г. в Каолиново и Тодор Икономово. Обучаваща институция е... Вижте повече »

В Дряново стартира проектът „Шанс за зелена и екологична заетост”

На 4 октомври в Дряново стартира проектът на КНСБ „Шанс за зелена и екологична заетост”, който е част от Националния план за действие по заетостта през 2023 година, финансиран със средства от... Вижте повече »

Анализ на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в областта на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и осигурителните права

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »

Анализ на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в областта на колективното трудово договаряне и синдикалните права

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »

ИССИО проведе национална работна среща по проект MESMER+ 2022-2024 г.

Институтът за социални и синдикални изследвания и обучение на КНСБ организира днес, 4 юли, Национална работна среща – лаборатория за политики на тема „Участие и представителство на организациите от социалната и солидарната... Вижте повече »

Проучвателно посещение на българските партньори по проект „Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд“ в Осло

БСК и КНСБ осъществяват проект 2021/336432 „Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд“, заедно с утвърдените ни норвежки партньори: Синдикалната конфедерация LO и Норвежката конфедерация на предприятията NHO. На 7 и... Вижте повече »

Анализ на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в областта на изплащането на работните заплати, работното време, почивките и отпуските

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »

Заключителна пресконференция по Проект BG05M9OP001-1.128-0001 “Партньорство в дигитална среда”

Във връзка с приключването на Проект BG05M9OP001-1.128-0001 „Партньорство в дигитална среда”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, КНСБ организира Заключителна пресконференция по... Вижте повече »