Три дни допълнителен отпуск за педагозите от Варна, които се ваксинират

Допълнителен платен отпуск от 3 дни могат да получат работниците и служителите от образователни институции във Варна, които се ваксинират срещу ковид. Това предвижда анекс към действащия Общински колективен трудов договор за... Вижте повече »

Публична покана за „Организация на конференции и кампания“ по проект “Отговорен социален диалог за достоен живот” (Re-dial), договор № 2019/101835, финансиран по програма Decent work – Social Dialogue – Bulgaria, Norway Grants

Публична покана Изисквания към офертата Образец на оферта Образец на проекто договор Образец на декларация на кандидата Вижте повече »

„Организиране, провеждане и участие в публични информационни събития“, по проект № BG05M9OP001-1.051-0003

Решение за откриване на процедура (*.pdf) Обявление за поръчка (*.pdf) Документация за участие в обществена поръчка (*.docx) ЕЕДОП Съобщение Вижте повече »

„Организиране, провеждане и участие в публични информационни събития“, по проект № BG05M9OP001-1.051-0003 – ПРЕКРАТЕНА

Решение за откриване на процедура (*.pdf) Обявление за поръчка (*.pdf) Документация за участие в обществена поръчка (*.docx) ЕЕДОП Декларация Образец 2 Решение за прекратяване Вижте повече »

Предоставяне на консултантски услуги на малки и средни предприятия по обособени позиции

Обявление за възложена поръчка (07.01.2019) (*.pdf) Договор позиция 1 (07.01.2019) (*.pdf) Договор позиция 2 (07.01.2019) (*.pdf) Протокол 2 от дейноста на комисията (23.11.2018) Протокол 3 от дейноста на комисията (23.11.2018) Доклад от... Вижте повече »

Документация за обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващата интегрирана интернет базирана много-модулна платформа“, по проект № BG05M9OP001-1.012-001

Документация за обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващата интегрирана интернет базирана много-модулна платформа“, по проект № BG05M9OP001-1.012-001 „Достоен Труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“ с бенефициент Конфедерация на независимите... Вижте повече »

Документация за обществена поръчка с предмет: „Организиране, провеждане и участие в публични информационни събития“, по проект № BG05M9OP001-1.012-001 „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“

Решение – 18.01.2017Обявление – 18.01.2017Документация – 18.01.2017Разяснения – 03.02.2017 Отваряне на ценови оферти – 09.03.2017 Протокол 1 – 17.02.2017 Протокол 2 – 21.03.2017 Протокол 3 – 21.03.2017 Решение на комисията – 21.03.2017... Вижте повече »

Прекратена – Документация за обществена поръчка с предмет: „Организиране, провеждане и участие в публични информационни събития“, по проект № BG05M9OP001-1.012-001 „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“ с бенефицие

РешениеОбявлениеДокументация Разяснения Разяснения – 30.11.2016 г. Разяснения – 02.12.2016 г. Решение на основание чл 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП Вижте повече »

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет Предпечат и печат на информационни и печатни материали“ за нуждите на проект № BG05M9OP001-1.012-001 „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“

обява – 11.11.2016документация – 11.11.2016протокол – 29.11.2016договор – 13.12.2016 Вижте повече »

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет Предпечат и печат на информационни и печатни материали“ за нуждите на проект № BG05M9OP001-1.012-001 – Прекратена

обявадокументацияотговори на постъпили въпросирешение за прекратяване Вижте повече »