Средната заплата може да стигне 1000 евро до 2022 година

  • eisk-1

Средната заплата може да достигне 1000 евро през 2022 година или 60 на сто от средноевропейското равнище по стандарт на покупателна способност. Това трябва да бъде една от целите в националния план на правителството по прилагане на Европейския стълб за социални права, обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров на дискусия за прилагането на най-важното социално законодателство в близката история на ЕС.
Кръглата маса, която бе открита от президента на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Жорж Дасис и председателят на групата на работниците в ЕИСК Габриеле Бишоф, се проведе само ден преди срещата на върха на  ръководителите на държавите-членки в Гьотеборг, която официално трябва да прокламира стълба.


От българска страна в срещата на върха в Швеция ще участва премиерът Бойко Борисов, който вече пое ангажимент да подкрепи стълба пред президента на ЕКП Лука Визентини, както и лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
Ръстът на заплатите до 1000 евро е напълно изпълним. Това означава БВП на глава на населението да се увеличи с около 15 на сто за този период, със същия процент да нарасне производителността на труда и с около 25 на сто заплащането, изчисли лидерът на КНСБ.

Според КНСБ България трябва да си постави за цел към 2020 г. да има 60% от средното равнище на ЕС по показателите – БВП на глава от населението в стандарта на покупателна способност (СПС), производителност на труда на един нает, средна работна заплата, както и в компенсация на наемния труд на един нает.
Сред целите трябва да бъдат и намаляване на нископлатените работници под 15%, защото те са потенциалният контингент, по който се формират работещите бедни, смятат от КНСБ. Работещите бедни, от своя страна, трябва да се намалят почти двойно - от 11 до близо 7 на сто.

При откриването на форума социалният министър Бисер Петков обяви, че за да има правна сила ЕССП след прокламацията, са необходими специални мерки и законодателство както на европейско, така и на национално равнище.
„Министерството на труда и социалната политика е решено да даде своя принос за утвърждаването му, заяви министърът.

Не съм оптимист, че ще излезе нещо голямо от този европейски социален стълб. Но няма да спрем да се борим, докато социалните права не станат задължителни за цяла Европа, заяви президентът на ЕИК Жорж Дасис.
Искам да съм умерен оптимист, че Пламен (б.р. Димитров) и по-младите от мен ще видят момента, в който европейският стълб ще стане реалност, обяви Дасис.
Не се отчайвайте, ако не се случи нещо важно в Гьотеборг, а продължавайте да се борите, заяви лидерът на ЕИСК.
В Европа няма бъдеще, ако няма сериозни социални политики. За нас е важно правилата на този стълб да бъдат въведени във всички страни-членки, а не само в ограничен брой държави, заяви Габриеле Бишоф.

Европейският социален стълб на практика е изцяло ново законодателство в областта на социалните отношения и пазара на труда, обхващащо целия път на работещия човек – от учебната скамейка, през назначаването и правата на трудещ се, до пенсия, а и след нея. Стълбът се крепи на 20 принципа в три групи (Равни възможности и достъп до пазара на труда; Справедливи условия на труд; Социална закрила и приобщаване).
Той предвижда редица законодателни (директиви) и незаконодателни инициативи, свързани с равновесието между професионалния и личния живот, информирането на работниците, достъпа до социална закрила и работното време. След като бъдат приети, те ще станат част от правото на ЕС, респективно от българското законодателство.

Една от промените, които въвежда ЕССП  е, че Брюксел ще следи социални параметри у нас и ще дава препоръки за подобряването им, както досега правеше за икономическата и фискалната политика на правителството.  Нашето правителство от своя страна трябва да изготви Национален план за прилагане на стълба, който да отчете основни параметри, които трябва да се подобряват в бъдеще.

Част от тези данни вероятно ще влязат в европейската „таблица“  за социални показатели. Чрез този  набор от социални  показатели ще се прави оценка на напредъка на всяка отделна държава -членка към постигането  на социален рейтинг „ААА“.

Всички искания на КНСБ към националния план за прилагане на ЕССП – виж тук