КНСБ иска ваучери за домашни услуги, ще разкрият десетки хиляди работни места

  • conference 1

 

Социалната и солидарната икономика в България има добри традиции във времето назад, които трябва да бъдат обаче актуализирани към новата реалност. Това са всички кооперации на и за хора с увреждания, те работят и сега, но има нужда от нов поглед към дейността им. Това обяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров пред Международната конференция на тема „Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“, която е част от Календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Според  Димитров съвременният поглед към системата е връзката между създаването на работни места, доставянето на социални услуги и изсветляването на сектора на услугите като цяло през системата на социалните ваучери- ваучерите за услуги в дома. Той припомни, че КНСБ предлага това вече няколко години. Ваучерите за услуги в дома са идея , която работи успешно във Франция, Холандия и Белгия.

Според лидера на КНСБ идеята има потенциал да се създаде десетки хиляди работни места в светлата част, а и да изсветли още толкова. Чрез нея ще се създаде възможност за ползване на домашни помощници за почасово или целодневно отглеждане на деца, възрастни чрез ваучери, или за ползване на услуги (водопроводни, електрически, строително-ремонтни) в домашна среда. Така в бюджета и в данъчната система ще влязат повече средства, смята президентът на КНСБ. Според него тези работни места ще станат по-атрактивни, като идеята може да се осъществи през социални кооперативи, които се правят от безработни или знаещи майстори, които да научат други.

България решително застава зад каузата на социалното предприемачество и социалната икономика и провежда активни действия за подобряване условията, които в най-голяма степен ще благоприятстват нейното развитие у нас и в рамките на Европейския съюз и в региона. Това пък заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на конференцията.

Министър Петков подчерта, че социалната икономика обогатява и допълва общия спектър от социални политики, като интегрира предприемачеството, солидаризира обществото и постига измерими социални ефекти. „Необходими са целенасочени действия от правителствата и заинтересованите страни за изграждане на пълноценна среда за развитието на социалната икономика“, добави министър Петков.

В своето изказване зам.-министър Д-р Султанка Петрова подчерта, че трябва да говорим за глобално-планетарна екосистема, защото социалната икономика предлага решения на голяма част от глобалните и социалните проблеми. „Социалната икономика се превръща във вселена за развитие на всички уязвими групи. Социалната и солидарна икономика сближава световете“, коментира д-р Петрова. Тя припомни, че България вече има разработен проект за социалната и солидарна икономика. Приоритет на Българското правителство е постигането на по-висок жизнен стандарт, а целта ни е подобряване качеството на живот на уязвимите групи чрез развитие на социалната икономика, допълни зам.-министърът.

Председателят на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика Хасан Адемов подчерта, че социалната икономика е един от важните инструменти за реализиране на целите на стратегията „Европа 2020“ за приобщаващ икономически растеж. Адемов уточни, че в рамките на ЕС съществуват 2 млн. предприятия на социалната икономика, а около 6% от работната ръка в ЕС е заета в социалната икономика.

Във видео обръщение към участниците в конференцията еврокомисар Елжбета Биенковска, която отговаря за въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия, заяви, че 10% от бизнеса в Европа са концентрирани в социалната икономика. Според нея социалните компании помагат за справяне със социалните предизвикателства и предизвикателствата на околната среда. „Единният пазар трябва да отговаря на новата ера и да не изоставя нито един гражданин или общност от общата ситуация да бъде пригоден към дигиталната ера. Социалната икономика е един от начините за постигане на тези цели“, подчерта Биенковска.

Хуан Антонио Педреньо Фрутос, президент на Social Economy Europe подчерта, че в момента изживяваме много решаващ момент не само за социалната икономика, но и за бъдещето на Европа. Според него трябва да се работи за заличаване на неравенствата. Той подчерта, че организацията му настоява ЕК да създаде екшън план за социалната икономика, който да признае социалната икономика като важен фактор за развитието на Европа. Фрутос уточни, че в момента социалната икономика осигурява 8% от БВП на Европа и 8 млн. работни места на Стария континент.