КНСБ иска от кабинета: Минимална заплата поне наполовина от средната

  • site 1

Минималната заплата трябва да бъде поне половината от средната. Тя пък трябва да бъде поне 60 на сто от средноевропейското равнище. Това трябва да залегне в националния план за реализация на Европейския стълб за социални права. Това обяви на конференция за стълба, част от българското председателство на СЕ, президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Според КНСБ българският план трябва да съдържа мерки с най-малко 5 акцента, обхващащи борба с риска от бедност и социалното изключване, повишаване въздействието на социалните трансфери, пригодността за заетост на младите хора, увеличаване заетостта и намаляване безработицата, повишаване дигиталните умения на населението.
В него трябва твърдо да залегне принципът, залегнал и в конвенциите на МОТ - „за равен труд-равна заплата“. Правителството трябва да вземе мерки за подобряване съотношението между лицата с най-ниски и най-високи доходи, намаляване на работещите бедни до 7 на сто от заетите и на лицата в риск от бедност или социално изключване чрез договаряне на комплекс от минимални стандарти, обяви още Пламен Димитров.

Мониторингът на социалните показатели в рамките на Европейския семестри трябва да се разшири, каза още президентът на КНСБ. В него трябва да се вземат предвид поне още два показателя („участници в активни политики по заетостта на 100 души, които искат да работят“ и „ особено „възнаграждение на наетите за отработен час в евро“), които сега не се оценяват.
Към наличните трябва да се добавят и още показатели – например достъп до качествени здравни грижи, нещо, което според гражданите е далеч от истинските реалности, каза още лидерът на Конфедерацията.