Работа във Великобритания за чужденци

Health and Safety Executive (HSE) – Дирекция здравеопазване и безопасност на работното място и местните власти са отговорни за прилагане на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд във Великобритания. Законът осигурява защита за чуждестранните работници, независимо дали работят тук легално или не.

Този уебсайт ще помогне на чуждестранните работници и техните работодатели да разберат своите права и отговорности според Британското законодателство за здравословни и безопасни условия на труд.

Ако сте чужденец, работещ тук, този уебсайт ще ви помогне да:

  • Научите за вашите права и отговорности под Британското законодателство за здравеопазване и безопасност на труда; и
  • Намерите информация за здравословните и безопасни условия на труд, включващи вашите основни права и условия на работа като работни часове, почивки и свободно време.

Ако сте работодател, този уебсайт ще ви помогне да научите за:

  • Добрите практики при назначаване на временно заети и чуждестранни работници; и
  • Вашите законови отговорности към тях.

http://www.hse.gov.uk/migrantworkers/bulgarian/index.htm