Приемна

Как може да ти помогне синдиката, за да защити твоите човешки права?

КНСБ има изградена своя мрежа от правни приемни. В приемната на синдиката дават правни консултации т.нар. доверени адвокати и експерт-икономисти. Правните приемни са онази структура на синдиката, чрез която всеки гражданин, независимо от неговия статус - нает работник и служител, безработен, социално слаби, бъдещ и настоящ пенсионер, може да получи компетентна и своевременна защита на своите нарушени трудови, осигурителни и синдикални права. Днес действат правни приемни в повече от половината регионални координационни съвети, даже и в някои общински координационни съвети. Сред тях особена популярност имат приемните към РКС - Варна, Бургас, Пловдив, Хасково, Димитровград, Русе и други.

В Приемната на КНСБ - централа в гр. София, пл. Македония 1, партер, всеки столичанин и посетител на столицата от понеделник до петък може да получи правни консултации по трудовоправни или осигурителни въпроси.

Каква е основната дейност на приемната?

Приемната е мястото, където всеки търсещ закрила на своите трудови и осигурителни права, може да получи компетентен и експертен отговор на поставените от него въпроси от доверените адвокати.
Ако си работник или служител, безработен или пенсионер в правната приемна на КНСБ ти можеш да получиш:

  • консултации по правни казуси в областта на :
    - трудовото законодателство (в т.ч. Закона за държавния служител) и
    - осигурително законодателство (здравно и пенсионно),
  • Да потърсиш съвет за решаване на въпроси, свързани със заплащане на труда, изчисляване на пенсии, нарушени трудови и синдикални права;
  • Ти можеш да искаш от доверения адвокат да ти помогне за изготвяне на официални становища и проекти на искови молби, молби до други компетентни институции-напр. НОИ, ТЕЛК, МТСП, Агенция по заетостта и др. са основните дейности, които извършват адвокатите и икономистите.

Запомни, че цитираните по-горе юридическите консултации и услуги са безплатни за членовете на КНСБ, за пенсионерите и безработните.

Ако, обаче, решиш да бъдеш процесуално представляван пред съда, по повод решаване на трудовоправен спор, ти трябва да заплатиш минимален хонорар на избрания от теб доверен адвокат. Размерът на този хонорар свободно се договоря помежду ви.

 

ГРАФИК
за осъществяване на прием през 2012 г.в приемната на пл.”Македония” 1

Понеделник
От 9.00 ч. до 12.00 ч. адв. Мария Араклиева и експерт Михаела Тодорова /ТОП/
От 14.00 ч. до 17.00 ч. адв. Димитър Найденов и адв. Красимир Георгиев
Вторник
От 9.00 ч. до 12.00 ч. експерт Росица Вергова и Емилия Банова /ТОП/
От 14.00 ч. до 17.00 ч. Димо Ламбринов /ЗТ/ и Емилия Банова /ТОП/
Сряда
От 9.00 ч.до 12.00 ч. гл. експерт Величка Микова и експерт Тодор Томов /ТОП/
От 14.00 ч. до 17.00 ч. Димо Ламбринов /ЗТ/ и адв. Йордан Даскалов
Четвъртък
От 9.00 ч. до 12.00 ч. Стойна Сербезова /ТОП/ и Йордан Даскалов / експерт Мария Чочова
От 14.00 ч. до 17.00 ч. Димо Ламбринов /ЗТ/ и /ТОП/ и адв. Мария Араклиева
Петък
От 9.00 ч. до 12.00 ч. експерт Христомил Делчев и Стойна Сербезова

ТОП - трудово и осигурително право
ЗТ - заплащане на труда
Телефон на Приемната 9170 427. Правни консултации по телефона не се дават.
Забележка:
В графика могат да бъдат направени промени с оглед непредвидени обстоятелства.