Работещите в „Напоителни системи” ЕАД получават заплати

От вчера, 1 октомври 2014 г., следобед работещите в „Напоителни системи” ЕАД започнаха да получават своите възнаграждения за месеците юни, юли и август 2014 г.
До този резултат се стигна след многократни протести от страна на работниците и служителите в държавното предприятие, включително в София.

КНСБ напомня, че на проведеното на 18 септември 2014 г. протестно шествие-митинг служебният министър-председател проф. Георги Близнашки пое ангажимент за отделяне на допълнителни средства в размер на 4.5 млн. лв., които да бъдат разходвани с приоритет за работни заплати. Това стана факт с приемането на постановление от Министерски съвет на 19 септември 2014 г.
Ръководствата на КНСБ и на Федерацията на независимите синдикати от земеделието – КНСБ изразяват своята удовлетвореност от изпълнението на поетия ангажимент на служебния министър-председател и вярват, че дейността на „Напоителни системи” ЕАД, която е от общонационално значение, няма да бъде неглижирана отново от държавата.