Второ Общо събрание на НВСК-КНСБ

  • 01

На 10.05.2016 г. в сградата на КНСБ в София се проведе второто Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България“. На продължилото три часа събрание бяха взети решения за изменения в Устава и вътрешните правила на Сдружението, като по този начин се даде възможност на членовете на НВСК на КНСБ да имат още по-голяма полза от членството си.

След приключване на съдебната процедура и влизане в сила на гласуваните изменения, членовете ще имат достъп до парични взаимопомощи с по – висок размер, до варианти за отпускане на взаимопомощ без предоставянето на гарант и при по-изгодни условия, както и до правото да теглят част от натрупания си дялов капитал, без да прекратяват членството си в НВСК на КНСБ. За тези и останалите промени, разговаряхме с Оперативния директор на НВСК на КНСБ – Стефан Стоянов.