Нов модел на акредитация на ВУ

   Президентът на КНСБ – доц. д-р Желязко Христов, ще бъде домакин на среща на председателският съвет при Национален браншов синдикат „Висше образование и наука”  (ВОН-КНСБ) с членове на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МОМН, която ще се проведе на 14 януари 2010 г., четвъртък, на 11-я етаж в сградата на КНСБ. След срещата от 13.00 ч. в същата зала ще се проведе Пресконференция.
  


 

 

   Водеща тема на срещата е работата на Контролната комисия, в която участват и представители на синдикатите и бизнеса, както и бъдещото сътрудничество, за да се подобрят условията за работа във ВУ и качеството на висше образование в интерес на студентите и успешната им реализация.
   Синдикалистите ще споделят мнения относно практическото прилагане на Закона за висше образование по отношение на институционалната акредитация и програмната акредитация, а председателят на НАОА ще представи Нов модел за акредитация на висшите училища и научните организации.
   На обсъждане ще бъде подложен и въпросът за капацитета на ВУ, който придобива особена актуалност с предстоящите законодателни изменения, даващи възможност на университетите за четвърта поредна година да приемат повече студенти.
   Важен акцент в срещата ще бъдат и проектозаконите за развитие на академичния състав и за висше образование, както и работата на НАОА като пълноправен член на Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование и след вписването й в Европейския регистър на агенциите за външно осигуряване на качеството.