Не намалявайте бюджета на БАН!

"Прекомерното намаление на бюджета на Българската академия на науките е наистина НЕОБЯСНИМО след получената положителна оценка на Европейската научна фондация /ЕНФ/ и Европейската федерация на академиите на науките /ЕФАН/, където в главата “Общи заключения” е записано: “Добрият, до отличен изследователски и развоен потенциал в БАН, е в опасност, поради недостатъчното финансиране.". Това гласи отворено писмо на председателя на НБС "Висше образование и наука" доц. д-р Лиляна Вълчева и ст. н. ІІ ст. д-р Ивайло Златанов - Председател на СНСО-БАН, отправено до министър-председателя на РБългария Бойко Борисов.

До ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

на МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БОЙКО БОРИСОВ

ОБРЪЩЕНИЕ

    
    Уважаеми г-н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Прекомерното намаление на бюджета на Българската академия на науките е наистина НЕОБЯСНИМО след получената положителна оценка на Европейската научна фондация /ЕНФ/ и Европейската федерация на академиите на науките /ЕФАН/, където в главата “Общи заключения” е записано: “Добрият, до отличен изследователски и развоен потенциал в БАН, е в опасност, поради недостатъчното финансиране. По настоящем системата функционира в режим на оцеляване”. Недостатъчното финансиране на БАН поставя под въпрос физическото оцеляване на Академията.
Заплатите на учените в БАН са най-ниските в сферата на висшето образование и науката. От много години пари за научно-изследователски дейности практически няма. Добрите научни постижения са постигнати единствено и благодарение на неимоверните усилия на учените от БАН.
С намаления бюджет положението през 2010 г. се очертава да бъде още по-тежко и дори катастрофално. Става практически невъзможно привличането и задържането на млади учени и високо-квалифицирани кадри в научните колективи на Академията. Абсурдно е при този недостиг на средства да се очаква, че ще бъдат изпълнени ангажиментите, които институтите в БАН имат към България, към партньорите от ЕС и по Лисабонската стратегия.
Реформи в БАН е имало и ще има, но те трябва да бъдат: градивни, а не разрушителни; съживяващи, а не унищожаващи!
Обръщаме се към Вас с призив да предпазите от унищожение Българската академия на науките, изграждана с усърдие и родолюбие в продължение на 140 години от най-светлите и будни умове на Родината ни. Настояваме при първото актуализиране на бюджета за 2010 г да бъдат осигурени недостигащите бюджетни средства за БАН.

Към този призив се присъединиха и колегите от висшите училища, членуващи в Националния браншови синдикат “Висше образование и наука” към КНСБ (ВОН-КНСБ) с решение на своя Координационен синдикален съвет.


С уважение,

ст. н. ІІ ст. д-р Ивайло Златанов                            доц. д-р инж. Лиляна Вълчева
Председател на СНСО-БАН                                   Председател на ВОН – КНСБ

15.01.2010 г.