Д-р Христов- номинация на Иля Велчев за член на СЕМ - Понеделник, 1-16-2006

О Т В О Р Е Н О П И С М О

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КНСБ Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ

Уважаеми г-н президент,
Уважаеми г-н председател на Народното събрание
Уважаеми г-н министър-председател,
Уважаеми народни представители,


Обръщам се към вас от името на най-голямата обществена...

О Т В О Р Е Н О П И С М О

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КНСБ Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ

Уважаеми г-н президент,
Уважаеми г-н председател на Народното събрание
Уважаеми г-н министър-председател,
Уважаеми народни представители,


Обръщам се към вас от името на най-голямата обществена организация в страната – Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/, във връзка с номинациите за членове на Съвета за електронни медии /СЕМ/.
По закон КНСБ няма формалното право на такива номинации, но всички ние, като граждани на тази страна, имаме гражданското право на свобода на информация.
Ръководената от мен организация е един от най-ревностните поддръжници на правата и свободите на медиите и журналистите, отнасяща се с дълбоко уважение към техния високоотговорен труд, професионализъм и обективност, и горещ радетел на нуждата от хармонизиране на медийното ни законодателство с европейското – особено в контекста на предстоящото приемане на България за пълноправен член на Европейския съюз на 1 януари 2007 г. Затова и следим с болка непрекъснатите скандали в публичното пространство, които години наред съпровождат дейността и решенията на толкова важен орган, какъвто е СЕМ.
Съветът декларира, че при осъществяването на своята дейност “се ръководи от интересите на обществото, като защитава свободата и плурализма на словото и информацията и независимостта на радио- и телевизионните оператори”.
Отнасям се с дълбоко уважение към институциите и законите в тази страна, но не се ли поуморихме малко от политика навсякъде? Достатъчно ли е в един регулаторен медиен орган само и единствено властите да бъдат представени чрез съответния квотен принцип – още повече, в орган с подобна обществена значимост?
В тази връзка си позволявам от името на “квотата” на гражданското общество, заради което, в крайна сметка, се прави всичко, да издигна номинацията на големия български творец – поет, белетрист, сценарист, режисьор и не на последно място – автор на химна на работническото движение, Иля Велчев, за член на СЕМ.
Приносът му за българския културен живот е 30-годишен. Автор е на 20 книги с поезия и проза, чиито редове са се запечатали дълбоко в съзнанието на милиони читатели по цял свят, трудно могат да се изброят всички негови достойнства на сценарист, проявени в 12-те му сценария.
Иля Велчев е режисьор на 9 игрални филма, автор е на текстове от златната класация на българските песни на столетието, на експериментални тв-постановки, представени от Българската национална телевизия. В най-новия му филмов проект по негов авторски сценарий “Божи знак” – историческа балканска сага за любовта, която стои над всякакви религиозни и етнически догми, с ко-продуценти Турция и Италия, се хвърля културен мост...
6 години работи като режисьор-постановчик и член на художествените съвети на тогавашните творчески колективи. Над 15 години работи в БНТ като отговорен редактор, програмен съветник, ръководител на регионалните тв-центрове, художествен експерт, член на Борда на директорите. Основател е на Центъра за телевизионно кино... Искам да ви припомня и неговото ярко и храбро гражданско поведение по време на тоталитаризма, което и до днес е останало неизменно...
Считам, че толкова голямо национално име в съвременната българска култура като Иля Велчев има моралното право да бъде член на Съвета за електронни медии и да отстоява, като застъпник на гражданското общество, професионализма и обективизма в работата при вземането на отговорните решения за съдбата на българския ефир.
Заради всичко това си позволявам да се обърна към вас от името на организацията, която ръководя, на нейните 400 000 члена и лично от мое име, с предложение Иля Велчев да бъде номиниран за член на Съвета за електронни медии.

С уважение:
Д-р Желязко Христов д.м.,
Председател на КНСБ