Д-р Христов-преговори-заплати-Пловдивски медицински университет - Сряда, 1-25-2006

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КНСБ

Днес, 25 януари 2006 г., председателят на КНСБ д-р Желязко Христов, ректорът на Пловдивския медицински университет доц. Георги Паскалев и неговият екип и лидерите на КНСБ, КТ “Подкрепа” и АДС във ВУЗ-а седнаха на масата на преговорите по проблема за възнагражденията във висшето учебно...

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КНСБ

Днес, 25 януари 2006 г., председателят на КНСБ д-р Желязко Христов, ректорът на Пловдивския медицински университет доц. Георги Паскалев и неговият екип и лидерите на КНСБ, КТ “Подкрепа” и АДС във ВУЗ-а седнаха на масата на преговорите по проблема за възнагражденията във висшето учебно заведение.
Д-р Христов припомни, че на днешния ден се навършват 16 години от първата стачка в здравеопазването – 1990 г., именно на Пловдивския медицински университет. Той очерта състоянието на здравеопазването, грешките на реформите и нереформите в системата, страданието на бялата гилдия и пациентите.
От изстраданите местни приходи на университета ректорът доц. Паскалев предложи ресурс за промяна на доходите, който бе приет от синдикалистите. Ресурсът позволява ръст на общата маса на средствата за възнаграждения с 8,5% от 1 януари 2006 г. До края на седмицата синдикатите във ВУЗ-а ще договорят с ръководството му диференциацията на повишението на заплатите – то ще бъде 6% за всички, а остатъкът от ресурса до 8,5% ще се разпредели.
Взетото днес решение за повишение на заплатите в Пловдивския медицински университет засяга 650 университетски преподаватели. Д-р Христов определи решението за повишението като “първа бяла лястовица за промяна на заплатите”.
Д-р Христов припомни, че сега доходите на голяма част от работещите – на теоретичните преподаватели и асистентите, напр., са на омерзително ниски равнища и че заради ниските заплати сред много млади специалисти има липса на интерес за работа във факултетите, и че те търсят своята алтернатива друга, включително и в чужбина.