Среща-EVN - Петък, 7-7-2006

На 10 юли 2006 г., понеделник, от 14.00 часа в сградата на КНСБ, пл. “Македония” 1, залата на 11 етаж ще се проведе среща, на която ще бъде обсъдено състоянието и перспективите пред приватизираните от EVN електроразпределителни дружества.
За участие в срещата са поканени мениджъри и синдикалисти от EРД Пловдив/...

На 10 юли 2006 г., понеделник, от 14.00 часа в сградата на КНСБ, пл. “Македония” 1, залата на 11 етаж ще се проведе среща, на която ще бъде обсъдено състоянието и перспективите пред приватизираните от EVN електроразпределителни дружества.
За участие в срещата са поканени мениджъри и синдикалисти от EРД Пловдив/ Ст. Загора, депутати от парламентарната енергийна комисия, министъра на икономиката и енергетиката, ръководители от ДКЕВР, областни управители на съответните области и Федерацията на потребителите.
На срещата ще се дискутира направеното и предстоящото по преструктурирането на приватизираните дружества, в т.ч. и инвестиционните намерения. Ще обменим информация относно социалните ангажименти на купувачите, заложени в приватизационните договори и тяхната реализация в светлината на провежданата политика в областта на заетостта, доходите на персонала, както и охраната на труда и спазването на технологичната дисциплина. Наред с тези въпроси, интерес представляват и намеренията на дружествата по отношение цените на електроенергията, предварителните мнения на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както и възгледите на синдикатите по необходимите компенсаторни мерки, налагани от евентуалните ценови увеличения.
Припомняме ви, че на 12 юни 2006 г. ръководствата на КНСБ, Националната федерация на енергетиците към КНСБ и Независимата синдикална федерация на енергетиците в България към КНСБ проведоха национална среща на тема: “ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА – 18 МЕСЕЦА СЛЕД ТОВА”. Поради претоварена програма в срещата не участваха представители на EVN, мажоритарни собственици на ЕРД Пловдив / Стара Загора.