КНСБ-Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-първа среща - Петък, 7-14-2006

На 17 юли 2006 г., понеделник, в 11:00 ч. в залата на ет. 11 на КНСБ ще се проведе първа среща на ръководството на КНСБ с ръководството /съпредседателите Иво Прокопиев ...

На 17 юли 2006 г., понеделник, в 11:00 ч. в залата на ет. 11 на КНСБ ще се проведе първа среща на ръководството на КНСБ с ръководството /съпредседателите Иво Прокопиев и Саша Безуханова и членове на Управителния съвет/ на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. На срещата ще бъдат обсъдени съвместни инициативи за сътрудничество, развитието на социалния диалог, в т.ч. и двустранния, колективното договаряне и др.
В 12:30 ч. ще бъде дадена съвместна пресконференция, на която ще бъдат представени акцентите от срещата.