КНСБ-БДЖ-Национална среща - Сряда, 7-26-2006

На 27 юли 2006 г., четвъртък, от 15 часа в КНСБ - залата на ет. 11, ръководството на КНСБ организира национална среща на тема: “СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЖП-ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ”.
На срещата ще бъдат разгледани проблеми като: липсата на адекватна държавна политика по отношение на ж.п. транспорта в България...

На 27 юли 2006 г., четвъртък, от 15 часа в КНСБ - залата на ет. 11, ръководството на КНСБ организира национална среща на тема: “СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЖП-ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ”.
На срещата ще бъдат разгледани проблеми като: липсата на адекватна държавна политика по отношение на ж.п. транспорта в България – необходими мерки; финансово състояние на двете ж.п. дружества, в т.ч. кредитна задлъжнялост – причини и действия за нейното намаляване; степен и мерки за ограничаване на кражбите на части и оборудване; проблеми и необходими действия в социалната политика – квалификация, заетост, заплащане и условия на труд.
За участие в срещата са поканени мениджъри и синдикалисти от двете компании – БДЖ ЕАД и НК “ЖИ”, депутати от парламентарната транспортна комисия, министърът на транспорта, министърът на финансите и двама негови заместници и др.