Електроразпределение-Варна-работна среща - Сряда, 8-2-2006

На 3 август 2006 г., четвъртък, от 15 часа в Централно управление на Е.ОН – България /сграда “ТУИ”/ в гр. Варна ще се проведе работна среща във връзка с продължаване на преговорите за увеличение на работните заплати на персонала на “Електроразпределение – Варна” АД и “Електроразпределение – Горна Оряховица” АД....

На 3 август 2006 г., четвъртък, от 15 часа в Централно управление на Е.ОН – България /сграда “ТУИ”/ в гр. Варна ще се проведе работна среща във връзка с продължаване на преговорите за увеличение на работните заплати на персонала на “Електроразпределение – Варна” АД и “Електроразпределение – Горна Оряховица” АД.
В срещата ще участват мениджмънтът на Е.ОН, председателят на КНСБ д-р Желязко Христов, президентът на КТ “Подкрепа” д-р Константин Тренчев, председателят на Федерация “Енергетика” към КТ “Подкрепа” Мирослав Митовски, председателят на Националната федерация на енергетиците /НФЕ/ към КНСБ Георги Петров, председателят на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България /НСФЕБ/ към КНСБ Божидар Митев и др.