КНСБ-цени на тока - Понеделник, 9-11-2006

Афишираното чрез медиите премахване на цената за 75 квтч дневно потребление на електроенергия за бита отново предизвиква тревога и неодобрение сред членовете на КНСБ.
Когато се изпълняваше Енергийната стратегия на Република България, довела до почти двойно нарастване на цената спрямо края на 2001 г., т.нар. защитно стъпало бе...

Афишираното чрез медиите премахване на цената за 75 квтч дневно потребление на електроенергия за бита отново предизвиква тревога и неодобрение сред членовете на КНСБ.
Когато се изпълняваше Енергийната стратегия на Република България, довела до почти двойно нарастване на цената спрямо края на 2001 г., т.нар. защитно стъпало бе изтъквано като инструмент на всеобхватна социална защита при пазарното ориентиране на енергетиката. През целия петгодишен период платежоспособността на населението по отношение повишените разходи за осветление и отопление не бе подкрепена чрез целево, своевременно и адекватно увеличение на трудовите възнаграждения и на пенсиите.
В КНСБ обективно се оценява като незадоволително състоянието на разполагаемите парични доходи на населението през 2006 г. Нарасналата издръжка на живота в резултат на немалко ценови и други тежести от началото на годината прави все по-трудна поносимостта и адаптацията към всеки следващ ценови натиск.
С отпадане на цената за първо стъпало най-силен ще е ценовият удар върху 31% от домакинствата, които по официални данни имат месечно потребление в рамките на лимита от 75 квтч. За тях увеличението ще е с 49%, въпреки че абсолютното нарастване се измерва с 3,60 лв. Потърпевши ще са и домакинствата в градовете, тъй като близо 40 на сто от тях се отопляват с електроенергия. Слабо утешение е фактът, че в новия Закон не се въведе т.нар. такса електромер.
Твърдението на български институции, че цената на електроенергията за бита в България и сега е сред най-ниските в Европа, не отговаря на актуалните публикации на ЕВРОСТАТ. От 1.01.2006 г. при цена 14,6 ст. за квтч. електроенергия за домакинствата, в условна парична единица Стандарт на покупателна способност (СПС), която се използва за международни сравнения се формира класация, според която:
- България заема 6-то място сред 29 европейски държави;
- преди България “по скъпотия” са само Словакия, Румъния, Италия, Полша, Холандия;
- в останалите 23 държави е по евтино, като в дъното се намират Финландия, Великобритания и Гърция.

Неслучайно според проучване на НЦИОМ през 2005 г. (по поръчка на Министерството на енергетиката) 73,8 % от българите изпитват затруднения да заплащат своите разходи за електроенергия. На този фон синдикатът няма как да подкрепи действия, които гарантират поредно нарастване на разходи с ниска еластичност, без адекватна, спрямо тези и други утежнения, промяна на регулярните доходи.
КНСБ отново ще настоява за компенсаторни мерки поне за минималните доходи и за по-обхватно целево енергийно подпомагане.
Считаме, че за по-голямата част от населението е важно да се установи нова, по-ниска цена от планираното 14,6 ст. за квтч. При такава цена на дневното потребление средната цена (дневна/нощна/ за стандартната група потребители по ЕВРОСТАТ (със средномесечно потребление от около 300 квтч.) ще се увеличи с около 3 на сто . Настояваме, новата цена на електроенергията за бита да се прецизира така, че да не се натоварят допълнително разходите на най-бедните и на средните по потребление домакинства.