КНСБ: Тристранното сътрудничество отново осуетено

  • NSTS

Несъгласувано със социалните партньори решение на МС относно правата на здравноосигурените лица

КНСБ изразява своето дълбоко възмущение от факта, че българското правителство одобрява нормативни актове от обхвата на тристранното сътрудничество, без да е потърсило консултация със социалните партньори.

На проведеното днес, 28 януари 2015 г., заседание Министерският съвет (МС) е одобрил Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. По своята същност този закон е осигурителен, а неговият предмет попада в кръга на т.нар. жизнено равнище (съгласно Решение № 860/ 2004 г. на МС). Предвид тези две основания, одобреният от МС днес законопроект следваше предварително да бъде обект на съгласуване и сътрудничество в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Поради какви причини този законопроект не бе обсъден в НСТС?

КНСБ очаква отговор на този въпрос от МС, Министерство на здравеопазването (МЗ) и от председателя на НСТС.

Фактът е налице – съществен принцип в отношенията между социалните партньори, отразен и в договорите за създаването и функционирането на Европейския съюз, е игнориран от МС и МЗ.

Информацията относно предмета на законопроекта, която КНСБ получава, е обезпокоителна, предвид това, че измененията и допълненията засягат правата на здравноосигурените лица.

КНСБ настоява заместник министър-председателят, министър на труда и социалната политика и председател на НСТС Ивайло Калфин незабавно да организира обсъждане на горепокочения законопроект в НСТС.

Ако това не се случи, очакваме въз основа на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът да бъде върнат за становище от НСТС.