ОТВОРЕНО ПИСМО ДА САКСКОБУРГГОТСКИ - Петък, 9-28-2007

УВАЖАЕМИ Г-Н САКСКОБУРГГОТСКИ,
Във връзка със създалото се социално напрежение сред работещите в сферата на средното и висшето образование, липсата на диалог между Министерство на образованието и учителските синдикати – СБУ към КНСБ, НУС към КНСБ, ВОН към КНСБ, СО към КТ „Подкрепа”, които институционално представляват интересите на учителите и непедагогическия персонал, изразяваме становището на хилядите стачкуващи.
...

ОТВОРЕНО ПИСМО
ДО
Г-Н СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ – ЛИДЕР НА НДСВ
ОТ
ДОЦ. Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ – ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ
Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ – ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА”
ЯНКА ТАКЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ КЪМ КНСБ
КРУМ КРУМОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО КЪМ КТ „ПОДКРЕПА”
АСПАРУХ ТОМОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НУС КЪМ КНСБ
ДОЦ. ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НБС ВОН КЪМ
КНСБ
28.09.2007 г.
УВАЖАЕМИ Г-Н САКСКОБУРГГОТСКИ,
Във връзка със създалото се социално напрежение сред работещите в сферата на средното и висшето образование, липсата на диалог между Министерство на образованието и учителските синдикати – СБУ към КНСБ, НУС към КНСБ, ВОН към КНСБ, СО към КТ „Подкрепа”, които институционално представляват интересите на учителите и непедагогическия персонал, изразяваме становището на хилядите стачкуващи.
Считаме, че вина за днешното положение в системата на средното и висшето образование носи министъра на образованието и науката Даниел Вълчев. Вместо с висок професионализъм, с умение и такт да създава необходимата обстановка за функционирането и развитието на образователната система, той допринася за разединяването и противопоставянето на учители, помощен персонал, родители и ученици. На практика реалните проблеми в образователната система се изместват от безплодни комуникации – директно и индиректно чрез медиите, между министерския екип и синдикатите. Не се водят реални и конструктивни преговори. В действителност, след встъпването си в длъжност, министър Даниел Вълчев не е направил реални стъпки за разрешаване на острите конфликти, които периодично възникват в системата на средното и висшето образование.
Обвиняваме министър Даниел Вълчев в лош мениджмънт на системата на средното и висшето образование, в липса на ясна визия за управлението и бъдещето на сектора, както и в дълбоко неразбиране на проблемите на учителския и непедагогическия персонал.
ТЪЙ КАТО МИНИСТЪР ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ Е В ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ОТ КВОТАТА НА НДСВ, ВИ ПРИЗОВАВАМЕ ДА ПОИСКАТЕ НЕГОВАТА ОСТАВКА.


Доц. д-р Желязко Христов д.м.
Президент на КНСБ

д-р Константин Тренчев
Президент на КТ „Подкрепа”

Янка Такева
Председател на СБУ към КНСБ

Аспарух Томов
Председател на НУС към КНСБ

Доц. Лиляна Вълчева
председател на НБС ВОН към КНСБ

Крум Крумов
Председател на СО към КТ
„Подкрепа”