ОБРЪЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ 'МЕТАЛИЦИ'-КНСБ - Сряда, 1-16-2008

КНСБ в „Кремиковци” АД и ръководството на СФ „Металици” настоява да бъде анулирана сделката за продажба на „Кремиковци” АД на „Фин Металс”!...

До
Президента
на РБългария
Г-н Георги Първанов
До
Министър-председателя
на РБългария
Г-н Сергей Станишев
До
Председателя на
Народното Събрание
на РБългария
Г-н Георги Пирински
До
Главния прокурор
на РБългария
Г-н Борис Велчев
До
Министъра на икономиката
и енергетиката на
РБългария
Г-н Петър Димитров
До
Изпълнителния директор
на Агенцията за следприватизационен контрол
Г-жа Атанаска Бозова
Уважаеми Господа и Госпожо,
През 1999г. държавата продаде „Кремиковци” АД за един долар на „Фин Металс” с редица условия за погасяване на стари задължения,за инвестиции по стари замърсявания,сериозна инвестиционна програма,което да доведе до обновяването и екологизацията на „Кремиковци” АД ,а също и за реализация на плана за жизнеспособност.Както е добре известно „Фин Металс” вече години не изпълнява приватизационните си ангажименти,доказателство за което е и запорът на акциите на „Кремиковци” АД.По всичко личи,че „Фин Металс” няма да изпълни тези ангажименти,което води до сериозни проблеми както по условията на труд и техническото и технологично състояние на „Кремиковци”,така и по отношение на ангажиментите на България към Европейската комисия,а също и до напрежение в обществото по екологични причини.
На основание на гореизложеното КНСБ в „Кремиковци” АД и ръководството на СФ „Металици” настоява да бъде анулирана сделката за продажба на „Кремиковци” АД на „Фин Металс”
Председател
ОбСО на КНСБ-
“Кремиковци” АД
Председател
на СФ “Металици” КНСБ /инж.Васил Яначков/