КНСБ иска общ европейски икономически и социален семестър

 

  • site_tomev

Европейският семестър и Европейският стълб на социалните права (EССП) трябва да бъдат свързани по-тясно и да станат общ „европейски икономически и социален семестър” през следващите години. Това е виждането на КНСБ, огласено на международна конференция за Европейският Семестър в Централна и Източна Европа в София. Конференцията бе открита от президента на КНСБ Пламен Димитров.

Според главният икономист на КНСБ Любен Томев Европейският социален стълб и европейският семестър трябва да бъдат свързани и в тях да се дава оценка на свършеното в социалната сфера на ниво отделни държави-членки. На тази база ще се определят „държави в риск“ и ще се дават оценки, каза още Любен Томев.

Включването на синдикатите в европейския семестър на национално ниво е неефективно. В същото време обаче комуникацията на представителните организации на хората на труда с Европейската комисия и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) са най-добрият канал за преодоляване на „блокирането“  на социалния диалог на национално ниво. Това е възможност да се привлече вниманието на Комисията към важни национални въпроси, свързани с  труда и социалната политика, отбеляза още директорът на Института за социални и синдикални изследвания.

Според Любен Томев ратификацията на Конвенция 131 на МОТ от страна на България е ускорило преговорите по механизъм за определяне на минимална работна заплата. Страната ни е получила добра оценка за предложенията и от Европейската комисия. За съжаление обаче преговорите между социалните партньори отново са зациклили и трудно може да се види изход в близко бъдеще от ситуацията, отбеляза главният икономист на КНСБ.