Състочние и перспективи на каростроенето в България

На 26 юни 2003 г. Конфедерацията на независимите синдикати в България организира и проведе среща по проблеми и въпроси, породени от несъстоятелността на “Балканкар-Холдинг” ЕАД, София. В срещата взеха участие представители на Министерството на икономиката, Агенцията за приватизация, изпълнителният директор и адвокатът на дружеството, ръководството на КНСБ и председателят на НСФ “Метал-електро” Асен Асенов и синдикалисти.