Споразумение или протест

Има известно сближаване на позициите при преговорите  за минимален препоръчителен индекс за ръст на работните заплати за 2008 г. между представителите на КНСБ и КТ "Подкрепа", и работодателските организации. Но, споразумение не бе постигнато.
На проведените днес, 26.05.2008 г., преговори между ръководствата на национално представителните работодателски  организации и  КНСБ  КТ ”Подкрепа” отново не бе постигнато окончателно решение за размера на националния препоръчителен индекс за нарастване на работните заплати за 2008 г.
Постигнато бе приближаване на позициите на работодатели и синдикати относно параметрите за увеличение на доходите от 220 до 300 лв. в размер на 16.6% препоръчителен индекс, а от 300-490 лв. в размер на 12.2%. За КНСБ е приемлива методиката за определяне на  размерите на двата индекса, включваща: 100 %  компенсиране на негативния ефект от въвеждането на плоския данък, инфлацията за 2007 г. от 8.4%, както и отчитането на 75% от ръста на производителността на труда през 2007 г. в размер на 2.18%.

В хода на преговорите от страна на работодателите бе предложено за доходите над 500 лв. да се отчете 100% инфлацията за 2007 г. от 8.4% , 75% от ръста на производителността на труда през 2007 г. в размер на 2.18%., но общия индекс да се намали с 1.4% заради влошаващата се  конюнктура в българската икономика, което означава реално увеличение от 9.2%. Подобен подход е крайно неприемлив за КНСБ.
КНСБ категорично отхвърля този дискриминационен подход при който на голяма част от хората на наемния труд в България доходите реално ще намалеят, имайки предвид че натрупаната инфлация април 2007- април 2008  е 14.6 %. При така направените предложения от страна на работодателите ще бъдат реално замразени работните заплати на значими професионални групи като миньори, енергетици, металурзи, машиностроители, транспорт, строителство, съобщения и други.
КНСБ настоява за минимално нарастване на работните заплати над 490 лв. с индекс не по-малко от 10.58 % вкл. годишната инфлация и 75 % от ръста на производителността на труда.
Ръководството на КНСБ категорично заявява, че ако не бъдат постигнати договорености до края на настоящата седмица на 3 юни 2008г. Националната демонстрация от 11.30 часа през БСК ще се проведе под мотото „За справедливо и достойно заплащане”.