Подписаха стачно споразумение в ИНТЕКС

След 3 дни ефективен протест бе подписано Споразумение между представителите на СО на КНСБ и КТ “Подкрепа” и Ръководството на “ИНТЕКС” ЕООД гр. Раковски. Договорено бе до 1 месец да бъде подписан Колективен трудов договор във фирмата.

На 04.06.2008 год., след 3 дни ефективен протест бе подписано Споразумение между представителите на СО на КНСБ и КТ “Подкрепа” и Ръководството на “ИНТЕКС” ЕООД гр. Раковски, представлявано от управителя г-н Йосиф Комнинакидис.
Благодарение на активното участие в протестните действия и преговорите на д-р Татяна Миран – Председател на Регионален съвет на КНСБ в гр. Пловдив и Димитър Табаков – изпълнителен секретар на Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост към КНСБ, страните се споразумяха за:
1. Стриктно спазване на трудовото законодателство при полагане на извънреден труд и особено за майки с деца до 6 годишна възраст.
2. Въвеждане на регламентирани почивки:
- 30 минути обедна почивка по бригади
- 2 почивки по 15 минути.
3. Повишаване на индивидуалните работни заплати с 18.5% от 01.06.2008 год.
Представителите на СО на КНСБ и  КТ “Подкрепа” и на ръководството се договориха до 1 месец да бъде подписан Колективен трудов договор във фирмата.
В споразумението бе поет ангажимент от работодателя, че няма да бъдат предприемани административни и финансови искания и наказателни действия към работниците и служителите, участвали в протестните действия.