Строги санкции за нарушаване безопасността и здравето при работа

КНСБ настоява за по-високи глоби за работодателите, които нарушават безопасните и здравословни условия на труд. Идеята е глобите да бъдат чувствителни, за да действат като червен светофар за некоректни работодатели.

КНСБ настоява за по-високи глоби за работодателите, които нарушават безопасните и здравословни условия на труд. Идеята е глобите да бъдат чувствителни, за да действат като червен светофар за некоректни работодатели. Заедно с това санкциите не трябва да бъдат прекомерно високи, тъй като това би довело до стимул за корупционни практики. Глобите за работници, които не спазват закона за безопасност и здраве при работа, да бъдат намалени и съобразени с трудовите възнаграждения на нарушителите, искат още от КНСБ.
Освен тези промени Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди и законодателството относно ползването на допълнителен опит за бащата. Според експертите на Конфедерацията предлаганите 15 дни оптуск за бащите трябва да бъдат мобилни – т.е. да могат да се използват тогава, когато са най-необходими на семействата, а не да започват да текат още при раждането на детето. Мотивът е, че ползването на отпуска по бащинство може да се окаже нужен едва на по-късен етап уточняват от КНСБ и дадоха пример, че някои новородени остават известно време под наблюдение в болницата, преди да бъдат изписани.
    КНСБ подкрепя предложението за въвеждане на задължителен правилник за вътрешния трудов ред на работното място, тъй като това означава, че работодателят ще трябва да представи на работниците и служителите длъжностни характеристики. от КНСБ акцентират, че това ще намали експлоатацията работното място.