Нов браншов КТД ще защитава интересите на артистите

Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, председателят на Съюза на българските артисти Христо Мутафчиев, министърът на културата Стефан Данаилов и председателят на Българска асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) Митко Тодоров подписаха Протокол за сътрудничество и изготвяне параметрите на Браншов колективен трудов договор за работниците и служителите в българските театри.

 Image

Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, председателят на Съюза на българските артисти Христо Мутафчиев, министърът на културата Стефан Данаилов и председателят на Българска асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) Митко Тодоров подписаха Протокол за сътрудничество и изготвяне параметрите на Браншов колективен трудов договор за работниците и служителите в българските театри.

Според Протокола представители на САБ и КНСБ ще бъдат включени при разработването на вътешноустройствени правилници и наредби. В духа на добрия социален диалог и с грижа за европейското бъдеще на българските културни институции д-р Желязко Христов, Христо Мутафчиев и Стефан Данаилов се споразумяха да изготвят предложения за законодателни промени, които да подобрят регулаторната рамка и подпомогнат реализацията на държавната политика в областта на театралното изкуство. „Това е втората стъпка от изключително значение за Съюза на българските артисти”, коментира Протокола и бъдещия БКТД Христо Мутафчиев и допълни „Първата важна крачка за САБ беше присъединяването ни към КНСБ.”
 Image