За 2009 - МОД - 27%

Определиха минималните нива за осигуряване на почти 1,5 млн. наети лица.

Договарянето на МОД за 2009 година за пореден път  демонстрира, че в повечето отрасли и дейности на българската икономика, то е действен и ефикасен управленски инструмент. Социалните партньори  постигнаха споразумения за новите размери на МОД в 45 икономически дейности от всички 73 или в  62%.  Така  чрез договаряне директно се определиха минималните нива на осигуряване за почти милион и половина наети лица.
Средният процент на нарастване на осигурителните доходи, по сравнение с действащите за настоящата година е почти 27 /26,6%/.

повече информация - в citub.net - Библиотека - Изследвания и анализи - Договорените МОД за 2009