КНСБ и КТ "Подкрепа" се оттеглят от НСТС

КНСБ и КТ "Подкрепа" се оттеглят от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Основният мотив е, че социалният диалог в страната е лишен от съдържание. Това стана ясно на съвместна пресконференция на двете организации, на която КНСБ и КТ "Подкрепа" представиха съвместна Декларация, утвърдена с решение на Конфедеративните им съвети.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от съвместното заседание на Координационния съвет на    КНСБ и  Конфедеративния съвет на КТ  „Подкрепа”

Дълбоко обезпокоени и загрижени от бързо набиращата скорост обществено политическа криза, предизвикана от поредица корупционни и управленски скандали в тройната коалиция  и паралелно развиващата се и засягаща вече България  глобална финансова криза, ръководствата на двете представителни синдикални конфедерации  проведоха съвместен форум на своите висши ръководни органи.    
         Като анализираха  подробно и задълбочено  обществено-политическата  ситуация в страната, както и социално-икономическото развитие през последните месеци на настоящата  година  КНСБ  и  КТ  „ Подкрепа” констатират:
1.    Глобалната финансова криза ще засегне най-вече реалната икономика на  България и това налага предприемането на спешни  антикризисни мерки обсъдени със социалните партньори (в т.ч.и за Бюджет 2009), в подкрепа на индустриалното производство, услугите, засегнатите работници и потърпевшите домакинства.
2.    Доверието  на гражданите в институциите се срива  и стига критични стойности, което е  ясен индикатор  за управленска и експертна немощ  на законодателната, изпълнителната и съдебна власт и видим сигнал за институционална криза в страната.
3.    Правителството на  Република България съзнателно и системно  не изпълнява ключови договорености от Пакта за икономическо и социално развитие на страната до 2009 г, подписан от социалните партньори и продължава демонстративно да формализира  и лишава от съдържание социалния диалог в страната.
4.    За пореден път Правителството проведе камуфлажни и безплодни „консултации” със социалните партньори по проекто бюджет  2009 и пакета  от данъчни закони , след като всички основни политики ,мерки и  конкретни механизми са предрешени от  съвета  на управляващата коалиция.
5.    Устойчивите и високи макроикономически показатели през последните години, с които правителството се хвали не се трансформират в подобряване качеството на живот и социален комфорт на гражданите.
6.    Законовото гарантиране на основни трудови ,социални и синдикални права като правото на синдикално сдружаване, на стачка, на КТД и др.,макар и договорени  като съвместен ангажимент  в Пакта, остават  само красиви  пожелания и празни обещания.
7.    Правителството продължава да не стимулира и да не гарантира основния механизъм за развитие на индустриалните отношения  и запазване на социалния мир -  колективното трудово договаряне.
8.    Налице са опити да се саботира трудовото законодателство чрез приемане на изменения и допълнения в Кодекса на труда чрез прибързано, необосновано въвеждане на регулация на т.нар. временна заетост и Агенции за временна заетост.                                    
      На този фон  българският наемен работник  продължава да е с най- нисък жизнен стандарт в Европа. Със средна работна заплата  от  255 евро,(т.е. 20% от средно европейската) той трябва да се справи с цени, които са около 46% от средноевропейските.Неговия труд е все още силно подценяван като съвкупните разходи за труд в страната са само 38% от БВП , при  средноевропейски нива от около 50%. Работните заплати в РБългария  са около 1/5 от средноевропейските, при производителност  на труда  над 1/3 от средноевропейската.
    Като взеха в предвид  всичко изложено дотук   Конфедеративния съвет  на КТ „Подкрепа и Координационния съвет  на КНСБ ,

Декларират:
1.    Потвърждават    денонсирането  на подписите   на двете конфедерации и оттеглянето си от Пакта за икономическо и социално развитие на България до 2009 г, поради системното му нарушаване от страна на Правителството.
2.    КНСБ и КТ „Подкрепа” оттеглят участието си в Националния съвет за тристранно сътрудничество като запазват участие в експертни форми на работа.
3.    Отхвърлят поканата и отказват  участието на Президентите  и/или   на представители на двете конфедерации на редовния конгрес на БСП в  края на ноември 2008 г.
4.    Стартират Национална протестна кампания  „ За достойни доходи и права на труда, за национална отговорност на виновните !  и възлагат на Националните стачни комитети организацията и провеждането и.
5.    Възлагат на ръководствата на двете конфедерации  да разработят  съвместна  синдикална визия  за общественото развитие на страната и социално-икономическа алтернатива на либералния модел.
6.    Възлагат на Президентите на двете конфедерации да организират разработването на съвместен синдикален анализ на проекто бюджет 2009 и да го предоставят  на  ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции и съответните комисии в НС.

Град  София  
12.11.2008